PRZEGLĄD TYGODNIA 22-29.09

Talex przeprowadził emisję akcji.

Telekom Control, austriacki urząd ds. komunikacji, otrzymał sześć zgłoszeń od firm, które są zainteresowane udziałem w listopadowej aukcji licencji na telefonie komórkową trzeciej generacji.

W przetargu udział wezmą: Hutchinson 3G Austria, Deutsche Telefon max.mobil Telekommunikation Servis, Viags Connect Austria, Mobilkom Austria, Mannesmann 3G, Mobilfunk oraz Telefonica 3G Mobile Telecommunications.

Dom Maklerski Wood & Company uruchomił usługi maklerskie dla klientów indywidualnych, w całości oparte na Internecie, telefonie czy WAP i call center.

Polska jest pierwszym krajem, w którym Wood & Company, specjalizujący się dotąd w obsłudze klientów instytucjonalnych, kieruje ofertę do inwestorów indywidualnych. Na razie inwestorzy mogą składać zlecenia na zakup i sprzedaż akcji. W ciągu dwóch tygodni oferta zwiększy się o kontrakty terminowe i jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych.

iTel uruchomi w styczniu platformę do autoryzacji i rozliczania transakcji w Internecie. Platforma ma połączyć użytkowników Internetu z bankami, sklepami lub innymi firmami prowadzącymi handel w Sieci, autoryzując, a jednocześnie zabezpieczając ich transakcje. Obecnie, choć w Polsce istnieją trzy centra autoryzujące transakcje kartami płatniczymi, tylko jedna firma, PolCard, rozlicza transakcje internetowe.

Rozpoczęły się zapisy na akcje pierwszej publicznej emisji Talexu. Spółka ustaliła cenę emisyjną 29 złotych za walor. Akcje trafią na rynek równoległy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w listopadzie. Poznański zajmuje się działalnością projektową, handlową i produkcyjną w branży IT. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na rozwój spółki – m.in. na uruchomienie portalu internetowego, świadczenie usług opartych na protokole WAP i zakup firmy telekomunikacyjnej.

Amerykański fundusz venture capital Advent International zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w Polsce o 120 milionów dolarów. Advent International chce jeszcze do końca tego roku zaangażować się w polską spółkę telekomunikacyjną i firmę z rynku mediów. Łącznie w projekty (trzy lub cztery), które fundusz wesprze do końca roku, zainwestuje 30-40 milionów dolarów.

GE Bank Mieszkaniowy, wzorując się na innych bankach, planuje uruchomienie internetowego serwisu, który ma pomóc ludziom wziąć kredyt na mieszkanie. Na swoich stronach internetowych GE Bank Mieszkaniowy (www.bankmieszkaniowy.com.pl) już zamieścił kalkulator, który pozwala na obliczenie rat spłaty kredytów oferowanych przez firmę. Są też adresy biur sprzedaży GE i developerów współpracujących z bankiem w Polsce. W planach jest stworzenie wirtualnej sieci pośredników, która pomoże klientom na wzięcie kredytu. W tej sprawie planowana jest współpraca w istniejącymi portalami o tematyce mieszkaniowej.

Powstanie nowy portal efund.pl, którego zadaniem będzie dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Portal umożliwi inwestorom otwieranie rejestrów w funduszach inwestycyjnych, a także kupowanie i umarzanie jednostek uczestnictwa oraz dokonywanie konwersji między funduszami. Jak podaje Reuters, spółka podpisała także umowy z Invesco TFI i Pekao/Alliance TFI oraz listy intencyjne z Pioneer PPTFI i SEB TFI .