PRZEGLĄD PRASY 29.08

Szeptel zamierza wydać 80 mln dolarów na międzymiastową sieć szkieletową.

RZECZPOSPOLITA W przyszłym roku każdy telefon komórkowy zostanie zaopatrzony w informację o poziomie emisji promieniowania elektromagnetycznego, prawdopodobnie w formie nalepki na pudełkach. To odpowiedź na coraz powszechniejsze obawy o wpływ działania komórek na zdrowie. (s.1, A7)

GAZETA WYBORCZA W lipcu 15 procent Polaków , czyli około 4,6 mln osób deklarowało, że ma dostęp do Internetu. Kolejne 2,6 procent planuje przyłączenie się do sieci w najbliższym czasie - takie są wyniki najnowszego badania TNS OBOP. W lipcu osoby mające dostęp do Internetu najczęściej korzystały z portalu Onet (blisko 43 proc.), na drugim miejscu jest Wirtualna Polska (31,7 proc.) a na trzecim amerykański Yahoo! (15,2 proc.).(s.17)

Na 80 mln dolarów oszacował Szeptel planowane nakłady na swą nową spółkę Ogólnopolska Sieć Szkieletowa, powołaną w miniony piątek. Firma ma zbudować w Polsce nowoczesną międzymiastową sieć telekomunikacyjną, która, według deklaracji Szeptela, ma do końca 2002 roku obejmować 49 dawnych miast wojewódzkich i około 120 miast powiatowych. Światłowodowa sieć ma pozwalać nie tylko na transmisję danych i głosu, ale również na świadczenie zaawansowanych technologicznie usług, takich jak wideofonia, wideo na żądanie czy szybki dostęp do Internetu. (s. 18)

PARKIET Prawdziwa wojna o warszawski szeroko rozumiany rynek telekomunikacyjny może rozpocząć się w ostatnich miesiącach tego roku. Swą działalność w stolicy rozpoczęła już grupa Elektrimu, w której skład wchodzi El-Net oraz Bresnan, właściciel Aster City, która pozyskuje już klientów instytucjonalnych. Niedługo na rynek warszawski wejdzie prawdopodobnie Netia, poważnym konkurentem w segmencie usług dostępu do Internetu może też stać się holenderska firma UPC.

PRAWO I GOSPODARKA Telekomunikacja Polska SA przygotowuje się do zmiany taryf za korzystanie z Internetu. Prawdopodobne jest utrzymanie obowiązującej od 1 lipca promocji. W czasie promocji impuls naliczany był co 6, a nie co 3 minuty w dni powszednie między 18 a 8 rano.(s. 4)

PULS BIZNESU Elektrim zażądał w lipcu od spółki Temar wykonywania opcji sprzedaży 51 procent udziałów w Polskich Sieciach Kablowych, spółce, która pośrednio kontroluje około 25 procent Aster City Cable. Temar jednak odmówił, choć taką opcję przewiduje umowa spółki PSK na rzecz Bresnana, jednego z udziałowców PSK, lub podmiot przez niego wskazany. Zdaniem Temaru wykonanie tej opcji stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi, bo aktualna wartość rynkowa tych udziałów jest wielokrotnie wyższa. (s.5)

WALL STREET JOURNAL Trzy firmy produkujące telefony komórkowe: Nokia, Motorola i Ericsson, w odpowiedzi na ciągłe pytania swoich klientów, postanowiły wprowadzić informacje na swoich produktach dotyczące emitowanego promowania komórek.

FINANCIAL TIMES Po otrzymaniu licencji na niemiecki UTMS Fiński operator komórkowy Sonera prowadzi rozmowy z sześcioma międzynarodowymi grupami telekomunikacyjnymi w celu znalezienia partnera strategicznego.