POIG 8.1: wnioski oceni matematyka

Zaakceptowane zostały nowe kryteria oceny wniosków o dotację dla e-biznesmenów. O przydziale dotacji będzie decydowało działanie matematyczne.

W poprzednich rundach, gdy PARP rozpatrywał wnioski o dotacje dla e-biznesów, główną rolę odgrywało kryterium czasu. Innymi słowy: kto pierwszy złożył wniosek, tego wniosek lepszy. Okryło to trochę złą sławą projekty, które dotacje otrzymały.

Nowy sposób oceny wniosków na działanie 8.1 POIG został przygotowany przez firmę doradczą KPMG i zaakceptowany przez komitet monitorujący program Innowacyjna Gospodarka - podaje DGP.

Zgodnie z nowymi zasadami, o przydziale dotacji będzie decydowało działanie matematyczne. W pierwszej kolejności eksperci ocenią projekt, wystawiając mu liczbę punktów. Ocena punktowa ma być bardzo szczegółowa i sięgać aż do 4 miejsc po przecinku. Przyznana przez ekspertów liczba punktów zostanie potem pomnożona przez wskaźnik efektywności ekonomicznej inwestycji.

Nabór wniosków, w którym będą zastosowane nowe kryteria oceny, zacznie się 30 lipca i będzie trwał do końca września. W puli ma być 300 mln zł.

Czy e-biznesmeni poznają wzór matematyczny i kryteria oceny, tak by mogli optymalizować pod jego kątem swój biznes plan, jeszcze nie wiadomo. - "Coś czuję, że tym razem wielu beneficjentów będzie czekało ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili jednocześnie stale poprawiając jakość swojego projektu:)" - pisze na blogu e-startup.pl Przemysław Żyła.

Jak być powinno?

Nie wiemy jeszcze, co konkretnie oceniał będzie teraz PARP. Co to powinny być za kryteria, aby przejrzyście, szybko i co najważniejsze sprawiedliwie oceniały projekty z branży internetowej? - to pytanie zadałem osobom związanym z rynkiem internetowym.

Paweł Fornalski, IAI S.A., Founder & CEO

W naszej ocenie działania 8.1 rzeczywiście nie kierują środków w rozsądnym kierunku, przypominając bardziej rozdawnictwo niż rzeczywiste dofinansowania. W mojej ocenie działanie to pozbawione jest w ogóle sensu, ponieważ nie powinno faworyzować jedynie nowych podmiotów. Jeżeli jednak publiczne pieniądze mają zostać wydane, powinno zwrócić się uwagę na:

1. Możliwość eksportowania produktu lub usługi - dzisiaj dofinansowania idą na klony amerykańskich odpowiedników z przeznaczeniem wyłącznie na rynek Polski

2. Rzeczywista innowacyjność w kontekście użyteczności dla konsumentów

3. Liczebności grupy rzeczywistych użytkowników i próba ich oszacowania, w szczególności przeliczenie kwoty na jednego rzeczywistego użytkownika. Nie może być tak, że na rezerwacje internetowe noclegów dla 50 domków letniskowych idzie taka kwota dofinansowania jak kwota za wynajem tych domków przez 3 lata.

4. Czas trwania projektu - projekt na rok, nie ma sensu. Nie chodzi tu tylko o formalne wykazanie, że np. dana strona istniała, ale to, że projekt rzeczywiście kierowany był w stronę tego, że będzie rozwijany bez limitu ważności.

Przemysław Żyła, e-startup.pl

Resorty związane z przygotowywaniem, realizacją i wdrażaniem działań Innowacyjnej Gospodarki mają teraz ciężki orzech do zgryzienia. Po ostatnich naborach - jak widać nie do końca udanych - Ministerstwa oraz PARP próbują naprawić sytuację wprowadzając nowe kryteria oceny wniosków oraz sposobu ich składania. Część tych kryteriów została już opublikowana, ale jest jeszcze wiele niewiadomych i przy tej okazji pojawiają się przecieki dotyczące kolejnych.

Same kryteria oceny do nie wszystko. Bardzo ważnym elementem jest obsługa przyjmowania wniosków oraz sposób ich kolejkowania - jeśli taki w ogóle będzie miał miejsce - a zapowiedzi skłaniają do wyciągania wniosków, że nie będzie się liczył termin składania wniosku.

Tylko poprzez wprowadzenie mocno rozbudowanej i bardzo dobrze udokumentowanej metody punktacji oceny działanie 8.1 POIG ma szansę sukcesu po raz drugi. Na razie dowolność interpretacji zapisów w dokumentacji jest tak duża, że właściwie nie wiadomo, którymi urzędnicy się kierują przy wyborze projektów.

Niestety - Innowacyjna Gospodarka - to przede wszystkim projekty nowe, ciekawe, do tej pory niespotykane. Wprowadzenie oceny punktowej może być nie lada wyczynem. Na pewno w kryteriach powinny się pojawić oceny wskaźników przydatności usługi, unikalności, niepowtarzalności w stosunku do już istniejących na rynku, racjonalności wydatków czy też ocena potencjalnego zainteresowania odbiorców.

Należy jednak pamiętać, że duża część projektów realizowanych w ramach dotacji na e-usługi może okazać się nierentowna i na to urzędnicy również powinni zwrócić uwagę. Jasny opis sytuacji i działań urzędu, w których przedsiębiorstwo upada powinien być wyrażony od strony instytucji - w chwili obecnej są to dość lakoniczne i niekonkretne odpowiedzi.

Podsumowując - twórcy działania zrobili sami na siebie pułapkę. Dali ludziom pieniądze, a teraz urzędnicy te pieniądze próbują zabrać. Wprowadzanie dziwnych wymogów odnośnie ubiegania się o dotację, przetrzymywanie informacji o dokumentacji i sposobach naboru do ostatniej chwili oraz zmniejszanie poziomu wsparcia tworzy sytuację dość patologiczną. Przy obecnych propozycjach (zmniejszenie wsparcia do 70% i wartości projektu 700tyś) działanie zaczyna być dostępne tylko dla bogatych i cierpliwych przedsiębiorców, nie zaś zakładanych bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych.

Szymon Wiercinski, domore.pl (projekt zrealizowany dzięki środkom z UE)

Nie ma takich kryteriów. Nie da się tego zrobić sprawiedliwe. Jedynym kryterium będzie w jakiś sposób mierzony sukces rynkowy, ale z oczywistych powodów zmierzenie tego będzie możliwe dopiero po zakończeniu projektu.

Małgorzata Walczak, Venture Partner MCI Management SA

"W mojej ocenie dwa główne kryteria, które są kluczowe podczas oceny projektu to jego koncepcja oraz ludzie, którzy będą jego właścicielami. Projekt powinien albo odznaczać się innowacyjnym modelem biznesowym i być skierowany na nowe segmenty rynkowe, które umożliwiłyby mu zdobycie odpowiedniej skali; albo powinien opierać się na już istniejących pomysłach, które sprawdziły się na Zachodzie, ponieważ w dużych krajach naszego regionu, takich jak Polska czy Rosja jest miejsce dla lokalnych liderów. Z kolei ludźmi stojącymi za projektem powinny być osoby, które będą gwarantem sukcesu projektu - rozumieją swoją branżę zarówno od strony technologicznej, jak i ekonomicznej."

Aktualizacja: 24 czerwca 2010 14:29

Dodałem wypowiedzi przedstawicieli branży.