PMPG tworzy sieć reklamową i planuje emisje akcji

Nowa strategia PMPG zakłada, że w 2010 r. spółka zbuduje sieć reklamy internetowej, w której sprzedawała będzie powierzchnię reklamową m.in. na serwisach Facebook i MySpace. Wydawnictwo snuje też plany rozwoju na skalę globalną i planuje emisje akcji za łączną sumę 20 mln zł.

Punktem wyjścia dla stworzenia sieci reklamowej jest podpisane kilka tygodni temu porozumienie z Fox International Channels, multimedialnym ramieniem News Corporation. To porozumienie otwiera PMPG drogę do sprzedaży na polskim rynku powierzchni reklamowej m.in. na serwisach Facebook i MySpace.

Jednocześnie, zgodnie z warunkami porozumienia z Fox International, w najbliższym czasie powstanie zależna od PMPG spółka joint venture, która będzie posiadała prawa do wykorzystywania nazwy .Fox Networks i która będzie oferowała usługi reklamowe w Internecie, marketing internetowy oraz usługi z tym związane.

PMPG tworzy sieć reklamową i planuje emisje akcji

Michał M. Lisiecki

PMPG zamierza rozwinąć serwisy, które już ma w swoim portfolio, w tym w szczególności serwisy internetowe wydawanych magazynów. Ma również w planie budowę zupełnie nowych serwisów, które do tej pory nie mają swojego odpowiednika na rynku. Będą to serwisy użytkowo-zakupowe, uruchomienie pierwszego z nich planowane jest jeszcze przed końcem 2009 r. Jednocześnie spółka planuje zakup już istniejących serwisów, w tym serwisów o charakterze e-commerce oraz multimedialnego dziennika internetowego.

Internet to nie jedyne pole, na którym PMPG zamierza rozwijać swoją działalność. Spółka weszła również na rynek OOH. Obecnie planuje zbudowanie wyspecjalizowanej agencji oferującej usługi z zakresu komunikacji OOH, obejmującej zarówno nośniki digital signage, ekrany LED, jak i bluetooth marketing oraz outdoor.

"Nowe media pozwalają na nowe spojrzenie i nowe zdefiniowanie celów rozwoju firmy. Odejście od papieru uwalnia media od związku z miejscem wydawania. Dzięki temu możemy myśleć o światowej ekspansji bez konieczności rozpraszania działalności" - mówi Michał M. Lisiecki. Jego zdaniem, do końca 2010 r. spółka osiągnie taki poziom rozwoju, który umożliwi jej ekspansję na skalę globalną.

PMPG tworzy sieć reklamową i planuje emisje akcji

"Dzięki Internetowi możemy dotrzeć do odbiorców w dowolnym miejscu na świecie. Będziemy premiować serwisy, które mają potencjał rozwoju na wielu rynkach. Dzięki współpracy z News Corp. mamy możliwość dyskontować potencjał reklamowy na tych rynkach" - mówi Lisiecki.

Obszarem ekspansji PMPG w pierwszej kolejności mają być rynki BRICs (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) i 11 najszybciej rosnących gospodarek. "Na części tych rynków już jesteśmy obecni dzięki Index Copernicus International, w którym jesteśmy inwestorem strategicznym. Rynki te mają ogromny potencjał i najprawdopodobniej to one będą się w najbliższych latach najszybciej rozwijać" - mówi Lisiecki.

Prezes PMPG podkreśla również, że z punktu widzenia możliwości akwizycji i przejęć, polski rynek jest dziś mało atrakcyjny. "Nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie były możliwe istotne transakcje na rynku mediów, porównywalne z tymi, które w tym roku budziły zainteresowanie mediów" - mówi. Dodaje, że w związku z tym PMPG szuka możliwość przejęć na rynku międzynarodowym, koncentrując swoją uwagę na mediach internetowych, w tym w szczególności na serwisach społecznościowych. "Pierwszym krokiem w tym kierunku było partnerstwo z News Corp., ale pracujemy również nad kolejnymi" - dodaje.

Nowa emisja akcji

PMPG chce pozyskać środki na rozwój w obszarze nowych mediów z rynku. Zarząd spółki w najbliższym czasie podejmie uchwałę o nowej emisji akcji spółki. Planowana emisja będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i obejmie mniej niż 10% kapitału zakładowego spółki. Zarząd PMPG SA przewiduje cenę akcji nowej emisji w przedziale 2,1 - 2,6 PLN, co powinno przynieść spółce ponad 20 mln zł. Zostaną one przeznaczone na rozwój nowych mediów w 2010 r.