PMPG dla nauki

Platforma Mediowa Point Group S.A. podpisała porozumienie inwestycyjne z Index Copernicus International S.A. na mocy którego ICI przejmie należącą do PMPG agencję Full Interactive, natomiast PMPG obejmie udziały w ICI. W przyszłości PMPG pełnić ma również rolę inwestora strategicznego w spółce.

W ramach Index Copernicus International S.A. agencja Full Interactive będzie odpowiedzialna za rozwój serwisu społecznościowego dla naukowców i studentów oraz projektów z zakresu mediów internetowych i wydawnictw custom publishing.

Index Copernicus S.A., notowany na New Connect od kwietnia 2008 r., istnieje od 1995 roku. Stworzył m. in. serwis Index CopernicusTM (IC) pracujący w oparciu o algorytmy, metodologię oraz rozwiązania analityczne, służący do oceny dorobku naukowego dla wszystkich użytkowników. Obecnie w IC, który stał się platformą globalnej współpracy naukowej zarejestrowanych jest blisko 300 tys. naukowców. IC ma umowy z ośrodkami i instytucjami na całym świecie, m.in. ze State University of New York czy firmą Beijing Guideline, która ma wyłączność na ocenę wartości naukowej uczonych w Chinach. Z wersji testowej z rozwiązań Copernicusa z korzystają również unijne instytucje, odpowiedzialne za przyznawanie grantów na badania naukowe.

Obecnie finalizowany jest również proces połączenia Index Copernicus International z firmą Mediapolis, specjalizują się w komunikacji internetowej w oparciu o technologie Web 2.0, dostarczającą treści, a także prowadzącą działalność wydawniczą i szkoleniową w zakresie nowych i tradycyjnych mediów.

Po połączeniu Index Copernicus International z Mediapolis i AFI, powstanie trójdzielna struktura: Index Copernicus jako platforma współpracy naukowej i badawczej, Mediapolis jako wydawca custom publishing i dostawca e-contentu oraz AFI jako agencja interaktywna.

Źródło: http://pmpg.pl