PKO BP przejął Inteligo

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami PKO negocjacje w sprawie przejęcia internetowego banku należącego do Bankgesellschaft Berlin miały zakończyć się do połowy września. Wczoraj PKO BP zawarł umowę kupna Inteligo. Bank nie ujawnił jej wartości.

Strony odmówiły podania szczegółowych warunków umowy do czasu zatwierdzenia transakcji przez Komisję Nadzoru Bankowego.

Z usług Inteligo korzysta ok. 180 tys. klientów. Wartość zgromadzonych depozytów przekracza 400 mln zł. Transakcja szacowana jest przez specjalistów na ok. 80-100 mln zł. Po przejęciu banku przez PKO BP marka Inteligo zostanie zachowana.