PIONIER szansą na internet dla mniejszych miast

Dzięki sukcesywnemu rozwojowi sieci szkieletowej PIONIERA szanse na szerokopasmowy dostęp do Internetu i nowoczesne usługi sieciowe mogą zyskać również mniejsze ośrodki miejskie, w których nie działają tradycyjne, akademickie MAN-y. Jednym z pierwszych takich miast, które zdecydowało się na wykorzystanie biegnącego przez jego centrum światłowodu PIONIERA jest Piła.

W lutym uruchomiono w Pile pierwsze wychodzące z węzłów PIONIERA łącza światłowodowe stanowiące część sieci miejskiej. Podłączone zostały do nich cztery jednostki: Urząd Miejski, Komenda Powiatowa Policji oraz dwie szkoły. Z inicjatywy lokalnych władz tworzona jest szerokopasmowa sieć miejska, która obejmie swym zasięgiem kilkadziesiąt podmiotów - urzędów, instytucji użyteczności publicznej i służb publicznych. Docelowo będą mogły korzystać z niej również prywatne firmy i przedsiębiorstwa.

We współpracy władz miasta z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, które zarządza PIONIEREM, powstaje również sieć miejska w Gorzowie Wielkopolskim. Na początek dostęp do Internetu i usług sieciowych będzie udostępniony gorzowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, w dalszej kolejności innym jednostkom na terenie miasta. Z inicjatywą utworzenia sieci miejskiej na bazie łączy PIONIERA wystąpiły również samorządy: Ełku , Konina, Legnicy i Leszna. Uruchomione zostało łącze transgraniczne między Słubicami a Frankfurtem nad Odrą.

Oprócz dostępu do sieci PIONIER Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oferuje również szereg aplikacji i usług sieciowych. Jest to m.in. system dystrybucji treści cyfrowych (testowany obecnie przez Telewizję Polską), wirtualne laboratorium dające zdalny dostęp do drogich i rzadkich urządzeń badawczych (np. radioteleskopu), system dLibra - oprogramowanie do obsługi bibliotek cyfrowych, wdrożone już w kilkunastu miastach w Polsce, system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych , czy też system zdalnej archiwizacji danych (wdrożenie go w poznańskiej policji pozwoliło wydłużyć czas przechowywania obrazów z kamer monitoringu miejskiego z czterech do trzydziestu dni).