PIIT apeluje o nowelizację e-podpisu

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała apel do polskich posłów i senatorów o jak najszybszą nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym.

PIIT podkreśla, że nowelizacja jest priorytetem w sytuacji, kiedy administrację publiczną nadal obowiązuje ustalony jeszcze w 2001 roku termin wdrożenia podpisu do sierpnia b.r.

W apelu Izba zwraca uwagę na szereg problemów technicznych i prawnych w obecnie obowiązujących ustawach i rozporządzeniach. Powodują one, że w praktyce wdrożenie podpisu elektronicznego w administracji publicznej w ustalonym terminie jest niemożliwe.

Treść apelu PIIT:

* Apel Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w sprawie pilnej konieczności nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym

Rynek mówi jednym głosem

Niecały miesiąc temu Internet Society Polska wydało zbliżone w wymowie stanowisko w sprawie konieczności nowelizacji ustaw o podpisie elektronicznym, temat był także obszernie dyskutowany na łamach tygodnika Computerworld.