PBK Inwestycje wchodzi do 3W Internet Marketing

PBK Inwestycje - fundusz należący do Powszechnego Banku Kredytowego, objął 6000 udziałów w 3W Internet Marketing za łączną kwotę 3 mln zł.

3W Internet Marketing działa od kwietnia 1998. Firma zajmuje się prowadzeniem Hurtowni Danych Finansowych Portfel.pl, a także rozwojem technologii informacji finansowej, świadczeniem usług marketingowych dla instytucji finansowych, promocją w Internecie i innych mediach elektronicznych.

Portfel.pl gromadzi informacje z ponad 200 firm i najważniejszych instytucji takich jak Ministerstwo Finansów, NBP, GUS, KPWiG, UNFE. Informacji dostarczają także banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa leasingowe, korporacje finansowe. Współpraca z tymi firmami opiera się na dwustronnych umowach. Informacje są następnie dystrybuowane do m.in. Getinu, Onetu, czy Panoramy Polskiej.

Zdaniem kierownictwa spółki, zainteresowanie jej usługami wykazują już nie tylko firmy internetowe, ale także media tradycyjne: prasa i telewizja. 3W Internet Marketing jest w trakcie finalizacji umów o dystrybucji informacji z Portfela m.in. do serwisu WPROST ONLINE czy pb.pl (Puls Biznesu). Spółka planuje, że zacznie przynosić dochody w październiku br.