PBI rozpoczyna konsultacje branżowe nad badaniem internetu w Polsce

Spółka Polskie Badania Internetu zaprasza przedstawicieli rynku do konsultacji branżowych nad kształtem badania internetu w Polsce. Pod ich wpływem nastąpić ma reorganizacja badań włącznie z możliwością ogłoszenia przetargu na realizację nowego standardu pomiaru polskiej sieci.

PBI rozpoczyna konsultacje branżowe nad badaniem internetu w Polsce
PBI rozpoczyna konsultacje branżowe nad badaniem internetu w Polsce
Decyzja PBI o rozpoczęciu branżowych konsultacji jest odpowiedzią na zgłaszane od jakiegoś czasu przez branżę interaktywną potrzeby dotyczące unowocześnienia badania internetu.

Efektem branżowych konsultacji będzie dokument zawierający najważniejsze oczekiwania uczestników polskiego rynku wobec nowego standardu badania internetu, a także reorganizacja dotychczasowych rozwiązań włącznie z możliwością ogłoszenia przetargu na realizację nowej usługi. Do ewentualnego przetargu zostaną wówczas zaproszone wszystkie liczące się firmy badawcze działające na świecie, w tym obecny wykonawca badania Megapanel.

Zależy nam na jak najbardziej transparentnym i akceptowalnym przez branżę badaniu, które przez kolejne lata będzie dostarczało wiedzy o użytkownikach internetu w Polsce. Najważniejsze, aby standard pomiaru legitymował się poparciem wszystkich uczestników rynku. Standard badania musi zostać określony jawnie i na podstawie jasno sformułowanych oczekiwań branży. To się przysłuży wszystkim podmiotom działającym na tym rynku - mówi prezes PBI Andrzej Garapich.

Celem ogłaszanym właśnie konsultacji jest wnikliwe zebranie i uporządkowanie wiedzy o potrzebach rynku. PBI jest przekonane, że w prace nad nowym badaniem włączą się wszystkie podmioty, którym zależy na najlepszym kształcie badania internetu w Polsce.

Rozpoczęcie prac grupy konsultacyjnej planowane jest na drugą połowę marca 2010. Każdy zainteresowany podmiot może wziąć udział w konsultacjach. Do najważniejszych podmiotów (kluczowych reklamodawców, domów mediowych, wydawców internetowych) zostaną skierowane imienne zaproszenia do wzięcia udziału w pracach nad nowym standardem.

Wynikiem prac grupy konsultacyjnej będzie dokument zawierający najważniejsze oczekiwania uczestników polskiego rynku wobec nowego standardu badania internetu. Planowanym terminem zakończenia konsultacji jest kwiecień 2010. Po wypracowaniu dokumentu, zostanie on publicznie zaprezentowany.

Wśród najważniejszych elementów nowego standardu, właściciele PBI widzą transparentność badania i powstanie nowej, reprezentatywnej dla całego rynku i znacznie szerszej niż obecna, Rady Metodologicznej Badania. Skład Rady Metodologicznej zostanie ustalony w gronie uczestników branżowych konsultacji metodologicznych.

O krótki wywiad poprosiłam Andrzeja Garapicha, prezesa spółki PBI

Co budzi największe zastrzeżenia PBI w obecnym kształcie badań?

Nie chodzi o zastrzeżenia, ale o to, że wpływały do nas informacje z rynku, że badanie wymaga zmian. Postanowiliśmy wysłuchać woli branży, aby dopasować badanie do ich potrzeb.

Czy dotychczas wprowadzone zmiany oraz ich zapowiedzi nie są wystarczające dla Rady Badania?

PBI rozpoczyna konsultacje branżowe nad badaniem internetu w Polsce
Planowane zmiany na 2009 zostały w całości wprowadzone. Następny obszar, wymagający znacznych nakładów finansowych obejmuje prace nad poprawą reprezentatywności panelu. Badania uzupełniające pomiar internetu o takie obszary jak mobile, radio i telewizja internetowa pomogą zwiększyć przychody reklamowe. Bez wdrożeniach takich badań, branża internetowa straci budżety reklamowe innowacyjnych klientów.

Dodatkowo branża akcentuje, że zmiany te nie wyczerpują jej wszystkich oczekiwań, dlatego też PBI postanowiło przeprowadzić konsultacje branżowe.

W informacji prasowej dwukrotnie pada słowo "transparentność" - jak możemy tę cechę odnośnie standardu badań oraz jego obecnego kształtu rozumieć?

Kiedy powstawało badanie Megapanel, na rynku nie było innych podmiotów poza właścicielami PBI, które mogłyby zabrać głos przy tworzeniu standardu. Teraz jest ich znacznie więcej i tylko przy udziale całej branży internetowej taki standard można utrzymać - bardzo możliwe, że w nowym kształcie. PBI jest otwarte na udział zainteresowanych podmiotów w tworzeniu nowego standardu badania.

Kto wg Pana powinien wejść do nowej Rady Metodologicznej Badania, jak w obecnym stadium rozwoju rynku zapewnić mu pełną reprezentatywność?

Spośród wydawców? Wszyscy znaczący. Trudno mi teraz rozstrzygać, czy będzie to pierwsza 30-stka czy 50-tka Megapanelu. Oprócz tego powinni wziąć w niej udział także Ci, którzy są klientami badania - np. domy mediowe i reklamodawcy. To dla nich tworzone jest to badanie.

Czy to przesądzone, że będzie ogłoszony przetarg? Kiedy możemy się tego spodziewać?

Po to jest ta inicjatywa, aby odpowiedzieć na to pytanie - chcemy się wsłuchać w głos przedstawicieli rynku. O przetargu mówimy, jako o ewentualności - jeśli okaże się, że taka jest wola rynku.

ComScore, Nielsen, Gemius... - jakie jeszcze inne firmy mają szanse badać polski rynek? Jak Pan ocenia ofertę tych graczy?

Każda z tych firm ma swoje mocne i słabe strony. Nie wypada mi się teraz o nich wypowiadać. Trudno mi mówić o ofercie, bo takie nie zostały oczywiście złożone. Na świecie funkcjonuje jeszcze kilka firm i konsorcjów, które zajmują się badaniem internetu. Swoją ofertę rozwijają też firmy zakorzenione w badaniach innych mediów. Trudno na tym etapie ferować wyroki, która z firm badawczych ma najlepszą ofertę.

Kto za ewentualną zmianę standardu badania w Polsce zapłaci? Jaki jest realny termin wprowadzenia nowego standardu badań w Polsce?

Dotychczas za badania internetu w większości płacili właściciele PBI. Nie chciałbym poruszać teraz kwestii finansowych, bo oczywiście to też zależy od gotowości rynku do takich decyzji.

Dziękuję za rozmowę

IAB Polska jest jednym z aktywnych orędowników wprowadzania zmian do badania internetu w Polsce. Jak Zarząd przyjął ogłoszone przez PBI zaproszenie do branżowych konsultacji?

Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że PBI zdecydowało się rozpocząć branżowe konsultacje na temat kształtu badania i poznać opinie oraz oczekiwania wielu graczy rynku internetowego - wszystkich, którzy będą zainteresowani wzięciem udziału w konsultacjach.

Jest to pozytywne z punktu widzenia dobra całego rynku, dlatego IAB jako organizacja reprezentująca całą branżę interaktywną może takim działaniom tylko przyklasnąć. W stosunku do badania Megapanel PBI/Gemius pojawiały się dwa rodzaje zastrzezeń: po pierwsze, że nie nadąża pod względem metodologii za nowymi zjawiskami pojawiającymi się wraz z rozwojem internetu, po drugie, że w Radzie Badania zasiadają przedstawiciele udziałowców spółki, którzy finansują badanie, co mogło rodzić podejrzenia, że PBI reprezentuje interesy przede wszystkim tych graczy.

Dzięki konsultacjom PBI pozna oczekiwania wszystkich podmiotów i - wg zapewnień - zadba o taki kształt badania, który będzie odpowiadał potrzebom całego rynku. Trudno jednak przewidzieć jak zakończą się konsultacje i czy zebrane opinie i informacje od wielu podmiotów spowodują zmianę dotychczas obowiązującego standardu badań czy też zostanie przeprowadzony przetarg i na rynku pojawi się inna firma badawcza.

Co na to Gemius?

Artur Zawadzki, Prezes Zarządu Gemius SA
Dyskusja nad kształtem badania Megapanel PBI/Gemius jest oczywiście bardzo potrzebna. Ważne jest, aby badanie w najwyższym stopniu odpowiadało potrzebom całego rynku - wydawców internetowych, domów mediowych i reklamodawców.

Wierzymy, że doświadczenie i wiedza zgromadzona w ciągu ostatnich 10-ciu lat badania Internetu w Polsce oraz na innych rynkach Europy środkowowschodniej pomoże nam zaoferować produkt odpowiadający potrzebom polskiego rynku. Tylko w 2009 roku komitety reprezentujące branżę na Ukrainie, na Węgrzech oraz w Turcji wybrały naszą firmę, jako wyłącznego partnera realizującego badanie oglądalności. Na innych rynkach, gdzie jesteśmy obecni dłużej (np.: Czechy, Dania), umowy z lokalnymi komitetami przedłużane są ze względu na obustronną satysfakcję ze współpracy. Takie umowy są dla nas szczególnie cenne, ponieważ decyzja podejmowana jest na podstawie wspólnych doświadczeń.

Gdyby polska branża zdecydowała się na tym etapie na rozpisanie przetargu na nowe badanie - oczywiście liczymy na możliwość przedstawienia naszej oferty.

Czytaj też:

Nadchodzi nowe, czyli zmiany w Megapanelu

Zmiany w Megapanelu - kilkanaście % zasięgu dla wszystkich!

Megapanel po zmianach: co z tego wynika?

Aktualizacja: 01 marca 2010 07:51

Dodałam komentarz Artura Zawadzkiego, prezesa zarządu Gemius SA.