PBI gotowe do rozmów z "rebeliantami"

Są pierwsze wyniki konsultacji branżowych PBI. Uczestniczące w spotkaniu organizacje SAR i ProMarka wystosowały apel, informując, że oczekują jednego standardu badania internetu w Polsce.

"Internet jako przestrzeń komunikacji i reklamy wchodzi w decydującą fazę. Na wielu rynkach staje się dominującą przestrzenią reklamową i właśnie teraz wymaga współdziałania najważniejszych graczy" - piszą autorzy apelu.

Dalej czytamy: "W czasie kiedy decydują się założenia metodologiczne badania, całe środowisko powinno uczestniczyć w wypracowaniu nowego standardu oraz regulacji związanych z kontrolą wyników badania. Wyniki tej wspólnej pracy mogą zmienić na lata standard badań w Polsce. Trudno sobie wyobrazić, że w tak ważnym momencie pozwolimy sobie na rozłam. Wierzymy, że jakość badania, uznanie standardu badawczego za powszechnie obowiązujący wymaga od nas wszystkich gotowości do przystąpienia do rozmów, czego oczekujemy od wszystkich stron zaangażowanych w proces."

Obecni na spotkaniu reprezentanci PBI podkreślili, iż wypracowanie najlepszego z możliwych standardu badawczego jest nadrzędnym celem zainicjowanych przez spółkę konsultacji. Poinformowali również, że jeśli tylko będzie taka wola drugiej strony niezwłocznie przystąpią do rozmów z twórcami alternatywnego badania.

Właścicielom PBI szczególnie zależy na tym, by rozmowy były jawne i toczyły się w obecności organizacji branżowych, ich członków oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych badaniem.

Spotkanie grupy klienckiej jest jednym z wielu spotkań w ramach prac grup roboczych, działających podczas konsultacji PBI. W jego trakcie domy mediowe przedstawiły PBI postulaty, jakie powinno spełniać badanie. Zostały one omówione we wspólnych gronie. Prace grup panel oraz site-centric mają się ku końcowi. Uczestnicy pozostałych są w trakcie precyzowania postulatów, w oparciu o które ma być wykonywany pomiar internetu w Polsce.

Bieżące tematy omawiane przez grupy to:

- standardy badawcze na świecie

- pokazanie potencjału całego medium, jakim jest internet

- instalowanej na komputerach panelistów aplikacji pomiarowej

- prezentacja danych dla witryn i aplikacji

- skrócenie czasu udostępniania wyników

- publikowanie jedynie niektórych parametrów dla witryn audytowanych ze względu na dbałość o jakość prezentowanych danych

- identyfikacja użytkownika

- pomiar aplikacji

- zliczanie czasów na zakładkach przeglądarek

- reprezentatywność panelu (konstrukcja, badanie założycielskie, rekrutacja, zbieranie i raportowanie danych, zarządzanie panelem)

- zdefiniowanie potrzeb badania internetu mobilnego pod względem cech panelu oraz alternatywnych źródeł danych o demografii użytkowników.

- pomiarem aplikacji na telefonach komórkowych (ich klasyfikacja, pomiar wykorzystywania przez użytkowników oraz pomiar potencjału reklamowego).

- propozycje wskaźników badania mobile

Po sfinalizowaniu prac wszystkich grup zostanie przedstawiony oficjalny dokument zawierający oczekiwania całej branży w stosunku do standardu badań internetu w Polsce.

Podmioty deklarujące współuczestnictwo w tworzeniu metodologii badania będą mogły uczestniczyć w Radzie Metodologicznej, zyskując wpływ na bieżącą aktywność rady.