PBI chce zmian w badaniach internetu w Polsce

A co na to Gemius? (AKTUALIZACJA)

Jako że do przedstawienia sprawy w pełnym wymiarze konieczna jest opinia wykonawcy badania Megapanel, pytania dotyczące dokumentu stworzonego przez PBI oraz komentarza A. Garapicha skierowaliśmy do firmy badawczej Gemius S.A.

Jak się jednak okazuje, Gemius nie zamierza oficjalnie zdradzać swojego stanowiska - "Dziękuję za kontakt i chęć poznania zdania drugiej strony ale nie będziemy komentowali tej publikacji" - mówi Artur Zawadzki, wice prezes Gemiusa - "Sprawa dotyczy kluczowego dla naszej firmy badania, które realizujemy wspólnie z naszym partnerem Polskie Badania Internetu" - dodaje.

(AKTUALIZACJA)

OD: Polskie Badania Internetu

Niektórzy odbiorcy naszej informacji prasowej (http://www.internetstandard.pl/news/334816/PBI.chce.zmian.w.badaniach.internetu.w.Polsce.html ) odczytali, iż przyczyną niedostosowania badania Megapanel PBI/Gemius do potrzeb polskiego rynku są zaniechania po stronie Gemius. Pragniemy wyjaśnić, że tak nie jest i nie było to intencją publikacji prasowej. W toku naszej współpracy, trwa ciągły proces wzajemnej wymiany poglądów mający na celu wprowadzenie konstruktywnych zmian w badaniu.

PBI korzysta z doświadczeń Gemius, który jako firma badawcza realizuje badania na rynkach europejskich. Badania te zawierają już rozwiązania odpowiadające na część postulatów przywoływanych w informacji prasowej (wcześniejsza publikacja wyników, badania wideo, transparentność). Gemius korzysta także z doświadczeń członków PBI, zrzeszających największych wydawców internetowych. PBI oraz Gemius wymieniły się wzajemnie propozycjami zmian w badaniu, a współpraca obu podmiotów to proces wzajemnej inspiracji który ma jeden cel: wprowadzenie konstruktywnych zmian w prowadzonym badaniu.

PBI wyraża nadzieję, iż w niedługim czasie wspólne wysiłki obu podmiotów zaowocują w sposób dostrzegalny i korzystny dla wszystkich uczestników rynku.

Andrzej Garapich

Polskie Badania Internetu

Patrz też:

Projekt MIA - czyli real users a inne kraje

Listopadowy ranking serwisów tematycznych

Listopadowe wyniki Megapanelu - najpopularniejsze witryny w Polsce

Metodologia badania Megapanel PBI/Gemius w pytaniach i odpowiedziach