Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

PARP stworzy katalog dofinansowanych e-biznesów

Najpóźniej do połowy października powstanie kompleksowy katalog e-biznesów powstałych dzięki dofinansowaniu z działań 8.1 i 8.2 POIG.

W serwisie "Wspieramy e-biznes" pod adresemhttp://web.gov.pl dostępna będzie pełna baza e-usług oraz technologii B2B dofinansowanych w ramach działań 8.1 i 8.2. Wpis w katalogu ma zwiększyć rozpoznawalność projektów tworzonych przez beneficjentów oraz umożliwić szybsze dotarcie do nich nowych użytkowników i partnerów biznesowych.

Jest to również możliwość do zaprezentowania inicjatyw 8.1 i 8.2 POIG obserwatorom rynku - zamiast samodzielnego wyszukiwania serwisów w sieci będą mogli skorzystać z kompletnej listy dostępnej w jednym miejscu.

Bazy będą wypełnione kompleksowymi wpisami najpóźniej do połowy października br. Aby osiągnąć ten cel przygotowujemy telefoniczną akcję zachęcają przedsiębiorców do opisania prowadzonych e-biznesów - mówi Krzysztof Bartnik, ekspert zaangażowany w projekt PARP.

Beneficjenci mogą dodać lub zaktualizować informacje o swoich projektach po zalogowaniu do portalu Wspieramy E-Biznes web.gov.pl i przejściu do bazy e-usług lub technologii B2B. Katalog PARP powstaje przy współpracy z agencją Ideacto.

Dzięki wybraniu najlepiej wykonanych i rokujących na przyszłość projektów będziemy mogli wskazać innym firmom, w którym kierunku powinni zmierzać ze swoimi witrynami. Warto zaprezentować najciekawsze projekty szerszej publiczności - mówi Paweł Skowera, Główny Specjalista z Zespołu Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W serwisie Web.gov.pl obok katalogu projektów internetowych dostępnych jest szereg użytecznych informacji dotyczących dofinansowania z Unii Europejskiej: artykuły, wywiady, bezpłatne e-booki dotyczące prowadzenia biznesu w sieci oraz aktualności i szczegóły z zakresu działań 8.1 i 8.2.

Źródło: Idaacto