PARP dofinansuje e-gospodarkę

364 projekty z całej Polski otrzymają dofinansowanie od PARP na rozwój e-gospodarki. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach działań 8.1 ($Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej$) i 8.2 ($Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B$).

Jak informuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), zainteresowanie środkami z działania 8.1 PO IG było tak ogromne, że już po 10 dniach zawieszono przyjmowanie projektów ze względu na przekroczenie dostępnego budżetu. W ramach konkursu złożono 452 wnioski o wartości dofinansowania 189 mln PLN. Zatwierdzono ostatecznie 222 projekty.

Budżet drugiego działania (8.2 PO IG), przeznaczonego na wsparcie przedsięwzięć biznesowych prowadzonych między przedsiębiorcami w formie elektronicznej, wynosi ok. 1,7 mld PLN. Do dofinansowania zatwierdzono zaś 142 projekty o łącznej wartości ponad 55 mln PLN. W tym przypadku najwięcej dotacji otrzymają przedsiębiorcy z województwa małopolskiego (31 z 46 wniosków) i podkarpackiego (16 z 18 zakwalifikowanych projektów). Na drugim końcu listy znalazły się projekty z województwa świętokrzyskiego.