P2P wciąż popularne

Liczby opublikowane przez firmę badawczą Ipsos, wskazują że wysiłki przemysłu muzycznego zmierzające do wyeliminowania z gry serwisów P2P, przynoszą delikatnie mówiąc mizerne efekty.

Z badań wynika, że połowa amerykańskich nastolatków oraz 19% wszystkich Amerykanów w wieku powyżej 12 roku życia, deklarowało w minionym roku posiadanie w swoich zasobach plików muzycznych pochodzących z serwisów P2P. Ponad 10% ankietowanych (szacuje się, że odsetek ten przekłada się na ok. 20 mln Amerykanów) deklarowało, że pobierało pliki muzyczne w ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających badanie.

W samym tylko roku 2002, użytkownicy na całym świecie pobrali 192 mln kopii najpopularniejszego programu P2P KaZaA. Mimo, że część z nich były to uaktualnienia, to i tak liczba ta świadczy o skali zjawiska jakim jest wymiana plików.