Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

P2P pod kontrolą

Firma Kokopelli Networks opracowała aplikację, która, zdaniem jej przedstawicieli, może posłużyć do skutecznego kontrolowania, jakie pliki kopiowane są za pośrednictwem sieci bezpośredniej wymiany plików.

Produkt Kokopelli Networks, BluFilter Authorize, składa się z dwóch komponentów - jednym z nich jest baza danych, do której posiadacze praw autorskich do oprogramowania, muzyki, czy filmów dodawaliby "cyfrowe podpisy", jednoznacznie identyfikujące ich pliki, zaś drugim - kontrolka ActiveX, zintegrowana z programem do wymiany plików.

Oczywiście, na takie rozwiązanie musiałyby zgodzić się firmy udostępniające takie aplikacje. Warto zauważyć, że może to być swego rodzaju test na uczciwość operatorów sieci P2P - wszak cały czas twierdzą oni, że osoby wymieniające nielegalne pliki to tylko niewielka i część użytkowników ich aplikacji i że na niczym nie zależy im bardziej, niż na respektowaniu praw autorskich - teoretycznie więc ze zgodą nie powinno być większych problemów.

Alex Sauriol, jeden z założycieli Kokopelli Networks, powiedział dziennikarzom http:.//ZDNet.co.uk , że ich program w pełni gotowy będzie pod koniec roku i wtedy też zostanie za darmo udostępniony producentom oprogramowania do bezpośredniej wymiany plików. Po krótce sposób działania owego systemu można opisać tak: po pobraniu przez użytkownika z sieci P2P jakiegoś pliku, kontrolka ActiveX sprawdza jego "podpis" i porównuje go z popisami zgromadzonymi w centralnej bazie danych. Jeśli okaże się, że plik ów jest chroniony prawem autorskim, użytkownik może go kupić. Jeśli się na nie zdecyduje, plik jest natychmiast kasowany.

Jeśli użytkownik kupi plik, Kokopelli Networks oraz operator sieci P2P, za pośrednictwem której ów plik został pobrany, otrzymują niewielki procent od transakcji.

Więcej informacji:

http://www.zdnet.co.uk