Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

P2P - padł kolejny bastion

Sąd nakazał koreańskiemu operatorowi sieci P2P - firmie Soribada - zamknięcie serwisu Soribada 3, największego w tym kraju systemu bezpośredniej wymiany plików, z którego korzystało ok. 22 mln internautów.

Orzeczenie sądu jest konsekwencją pozwu przeciwko firmie Soribada, złożonego przez Koreańskie Stowarzyszenie Przemysłu Fonograficznego (czyli tamtejszy odpowiednik amerykańskiej organizacji RIAA). Przedstawiciele organizacji zarzucali operatorowi umożliwianie użytkownikom nielegalnego dystrybuowania muzyki w Internecie.

Sąd zgodził się z zarzutami przemysłu fonograficznego - nakazał natychmiastowe zamknięcie serwisu. Dodatkowo, w werdykcie sądu znalazł się zapis, w myśl którego Soribada będzie musiała zapłacić ok. 10 tys. USD kary za każdy dzień funkcjonowania serwisu (gdyby nie został on natychmiast zamknięty).

To zresztą nie koniec kłopotów operatora serwisu - Koreańskie Stowarzyszenie Przemysłu Fonograficznego już zapowiedziało złożenie pozwu cywilnego, w którym będzie domagało się zrekompensowania strat, poniesionych przez firmy fonograficzne w wyniku nielegalnych działań serwisu P2P.