Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

P2P: operatorzy pozostaną dyskretni?

Niemiecki sąd w Hamburgu uchylił orzeczenie sądu niższej instancji, zmuszającego dostawców usług internetowych do ujawniania wytwórniom płytowym i organizacjom ochrony praw autorskich danych swoich klientów nielegalnie umieszczających w Internecie muzykę do pobrania.

Sąd argumentował, że ISP nie należą do przestępczego łańcucha nieautoryzowanej dystrybucji utworów w Internecie, a tylko zapewniają do niego dostęp, zatem nie można od nich wymagać upublicznienia danych klientów.

Przypomnijmy, że w coraz większej liczbie państw przemysł rozrywkowy, w ramach kampanii antypirackiej, domaga się od dostawców usług Internetowych dostępu do danych internautów, którzy umieszczają w Sieci pliki muzyczne. Przypadki tego typu opisaliśmy w artykule Donosy na użytkowników P2P?.