Ożywienie będzie trwać

Ekonomiści banku CSFB przewidują, że wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie w tym roku 2,3%. Byłby to wynik najlepszy od kilku lat.

CSFB przewiduje również spadek średniorocznej stopy inflacji w Eurolandzie poniżej 2% i podwyższenie stóp procentowych o 50 punktów bazowych w IV kw. 2004 r.

Ożywienie gospodarcze umocniło się w ostatnim kwartale ubiegłego roku, a w tym roku jeszcze przyspieszy. Jest to zasługą m.in. globalnego polepszenia koniunktury gospodarczej. W minionym kwartale wzrosła również produkcja przemysłowa w strefie euro, a w tym roku trend ten będzie kontynuowany.

Zdaniem analityków CSFB ożywienie gospodarcze w państwach Dwunastki utrzyma się w całym roku 2004, warunkiem jest jednak wzmocnienie popytu wewnętrznego, zagrożenie natomiast stanowi dalsze umacnianie euro.

Konsumenci strefy euro mają stosunkowo wysokie oszczędności i raczej niewielkie zadłużenie. To, wraz z poprawą na rynku pracy oraz wzrostem nakładów firm może wpłynąć na wzrost wydatków konsumenckich. A jeśli nastąpi odbicie w wydatkach gospodarstw domowych strefy euro, ożywienie gospodarcze utrzyma się przez cały 2004 rok.

Dalsze umacnianie się euro do dolara nie będzie już tak silne jak w 2003 roku, a w ciągu najbliższych 12 miesięcy kurs euro do dolara, zdaniem CSFB, spadnie do 1,20 USD.