Outsourcing Komy w Netii

Katowicki integrator systemów informatycznych Koma SA (Grupa Prokom) podpisała umowę przedłużającą i rozszerzającą pakiet usług outsourcingowych z niezależnym operatorem telefonii przewodowej Netią SA. Porozumienie stanowi kontynuację wcześniejszej umowy (2001 r.) dotyczącej świadczenia podobnych usług jedynie w oddziałach terenowych Netii.

Koma S.A. od ponad dwóch lat opiekuje się infrastrukturą IT w oddziałach terenowych Netii. Dotychczasowy obszar działania obejmował rozwiązywanie problemów użytkowników związanych z obsługą komputerów, usuwanie awarii sprzętu i oprogramowania, wykonawstwo instalacji i reinstalacji, migracje do nowych środowisk czy archiwizacje danych.

Rozszerzenie zakresu prac outsourcingowych według umowy pozwoli kontynuować opiekę nad zasobami IT Netii wraz z przejęciem części pracowników i obowiązków należących dotąd do centrum wsparcia użytkowników operatora. Działalność ta obejmuje rozwiązywanie problemów z użytkowaniem sprzętu IT na stanowisku pracy, których nie da się zdalnie naprawiać i potrzebna jest obecność inżynierów i techników Koma S.A.

Dzięki podpisaniu umowy outsourcingowej Netia uzyskała redukcję kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT, przy zachowaniu ciągłości procesów biznesowych Netii i odpowiedniego poziomu świadczonych usług. W 2003 r. obroty firmy przekroczyły 61 mln złotych, natomiast zysk osiągnął kwotą 4 mln zł. Głównym akcjonariuszem Koma jest Prokom Software, który posiada 75 proc. kapitału akcyjnego.