Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Outsourcing Komy w Netii

Katowicki integrator systemów informatycznych Koma SA (Grupa Prokom) podpisała umowę przedłużającą i rozszerzającą pakiet usług outsourcingowych z niezależnym operatorem telefonii przewodowej Netią SA. Porozumienie stanowi kontynuację wcześniejszej umowy (2001 r.) dotyczącej świadczenia podobnych usług jedynie w oddziałach terenowych Netii.

Koma S.A. od ponad dwóch lat opiekuje się infrastrukturą IT w oddziałach terenowych Netii. Dotychczasowy obszar działania obejmował rozwiązywanie problemów użytkowników związanych z obsługą komputerów, usuwanie awarii sprzętu i oprogramowania, wykonawstwo instalacji i reinstalacji, migracje do nowych środowisk czy archiwizacje danych.

Rozszerzenie zakresu prac outsourcingowych według umowy pozwoli kontynuować opiekę nad zasobami IT Netii wraz z przejęciem części pracowników i obowiązków należących dotąd do centrum wsparcia użytkowników operatora. Działalność ta obejmuje rozwiązywanie problemów z użytkowaniem sprzętu IT na stanowisku pracy, których nie da się zdalnie naprawiać i potrzebna jest obecność inżynierów i techników Koma S.A.

Dzięki podpisaniu umowy outsourcingowej Netia uzyskała redukcję kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT, przy zachowaniu ciągłości procesów biznesowych Netii i odpowiedniego poziomu świadczonych usług. W 2003 r. obroty firmy przekroczyły 61 mln złotych, natomiast zysk osiągnął kwotą 4 mln zł. Głównym akcjonariuszem Koma jest Prokom Software, który posiada 75 proc. kapitału akcyjnego.