Otwarty CRM7 w Raben

Raben – jeden z największych polskich spedytorów zaangażowała Grupę more7 do wdrożenia systemu CRM7. Będzie to aktywna platforma wymiany informacji między spółkami należącymi do Raben, zarówno w Polsce jak i za granicą. System CRM7 jest udostępniany wraz z kodem źródłowym.

Przy budowie platformy wykorzystana zostanie technologia Open Source, co zmniejszy koszty wdrożenia i późniejszej obsługi. Aplikacja CRM7 nie podlega bowiem opłatom licencyjnym, a dostarczana jest wraz z kodem źródłowym. Użytkownik ma więc możliwość modyfikowania aplikacji wedle własnych potrzeb, nawet jeżeli zrezygnuje z usług serwisowych.

Z systemu CRM7 można korzystać także za pomocą terminali mobilnych takich jak palmtopy, telefony komórkowe, co czyni go funkcjonalnym również dla pracowników pracujących w terenie.

Więcej informacji o CRM7 znajdziecie pod adresem: http://crm.more7.com