Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Oszuści panują w Sieci

Ataki komputerowe idą w parze z oszustwami dokonywanymi podczas transakcji internetowych – wskazuje raport opracowany przez firmę VeriSign. Ponad połowa przestępstw to sprawka użytkowników Sieci pochodzących spoza obszaru Stanów Zjednoczonych.

Amerykanie są za to częstymi ofiarami oszustw internetowych. Z raportu wynika, że 6,2% wszystkich internetowych transakcji przeprowadzanych przez obywateli USA było przedmiotem przestępstwa. Coraz aktywniej atakowani są również Brytyjczycy. Wskaźnik oszustw w Wielkiej Brytanii wyniósł w tym roku 5,25%.

Autorzy raportu podkreślają, że w okresie od maja do sierpnia br. podwoiła się liczba dokonywanych oszustw. Podobnie sytuacja ma się z atakami komputerowymi. Przeprowadzone analizy wskazują, że istnieje powiązanie między miejscami, skąd dokonywane są ataki a źródłami popełnianych oszust internetowych. ”Osoby, które przejmują kontrolę nad daną maszyną, posługują się nią zarówno do przeprowadzenia ataków na instytucje czy firmy jak również do zainicjowania fałszywych transakcji.” – komentują autorzy raportu.

Pocieszający jest jedynie fakt, że zwiększa się świadomość zagrożeń internetowych, a tym samym użytkownicy Sieci częściej i z większą troską dbają o bezpieczeństwo swoich maszyn.

Zdaniem przedstawicieli firmy VeriSign, najtrudniejszą rzeczą do wykonania w przypadku przestępstw internetowych jest schwytanie osoby łamiącej prawo. Problemem jest nie tyle namierzenie delikwenta, co próba wymierzenia sprawiedliwości. Przepisy w tej kwestii regulowane są przez każdy z krajów w inny sposób. Tym samym trudno będzie ukarać osobę z Nigerii, która dokonuje przestępstwa, atakując amerykańskie komputery.

”Postawienie przed sądem międzynarodowych przestępców po prostu graniczy z cudem” - konkludują twórcy raportu.