Oszuści panują w Sieci

Ataki komputerowe idą w parze z oszustwami dokonywanymi podczas transakcji internetowych – wskazuje raport opracowany przez firmę VeriSign. Ponad połowa przestępstw to sprawka użytkowników Sieci pochodzących spoza obszaru Stanów Zjednoczonych.

Amerykanie są za to częstymi ofiarami oszustw internetowych. Z raportu wynika, że 6,2% wszystkich internetowych transakcji przeprowadzanych przez obywateli USA było przedmiotem przestępstwa. Coraz aktywniej atakowani są również Brytyjczycy. Wskaźnik oszustw w Wielkiej Brytanii wyniósł w tym roku 5,25%.

Autorzy raportu podkreślają, że w okresie od maja do sierpnia br. podwoiła się liczba dokonywanych oszustw. Podobnie sytuacja ma się z atakami komputerowymi. Przeprowadzone analizy wskazują, że istnieje powiązanie między miejscami, skąd dokonywane są ataki a źródłami popełnianych oszust internetowych. ”Osoby, które przejmują kontrolę nad daną maszyną, posługują się nią zarówno do przeprowadzenia ataków na instytucje czy firmy jak również do zainicjowania fałszywych transakcji.” – komentują autorzy raportu.

Pocieszający jest jedynie fakt, że zwiększa się świadomość zagrożeń internetowych, a tym samym użytkownicy Sieci częściej i z większą troską dbają o bezpieczeństwo swoich maszyn.

Zdaniem przedstawicieli firmy VeriSign, najtrudniejszą rzeczą do wykonania w przypadku przestępstw internetowych jest schwytanie osoby łamiącej prawo. Problemem jest nie tyle namierzenie delikwenta, co próba wymierzenia sprawiedliwości. Przepisy w tej kwestii regulowane są przez każdy z krajów w inny sposób. Tym samym trudno będzie ukarać osobę z Nigerii, która dokonuje przestępstwa, atakując amerykańskie komputery.

”Postawienie przed sądem międzynarodowych przestępców po prostu graniczy z cudem” - konkludują twórcy raportu.