Oszczędnościowe usługi Crowley’a

Usługi głosowe TeleKontakt, TeleKontakt ISDN oraz TeleKontakt IP wprowadzane przez Crowley Data Poland, umożliwiające realizację tańszych połączeń telefonicznych, nie wymagają dodatkowego wyposażenia ani zmiany sposobu korzystania z aparatów telefonicznych.

Zdaniem operatora, nowe rozwiązania pozwalają na redukcję kosztów prowadzenia rozmów telefonicznych nawet do 40 proc, przy czym jakość głosu pozostaje taka sama jak w tradycyjnych sieciach stacjonarnych.

TeleKontakt jest automatyczną usługą telefoniczną, upraszczającą wykonywanie połączeń wychodzących międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowej przez prefiks operatora międzystrefowego. Korzystając z usługi, rozmowy są automatycznie przekierowywane przez urządzenia abonenckie do sieci telefonicznej operatora. W ramach usługi oferowane są także dwa systemy rabatowe, umożliwiające uzyskanie korzystnych upustów w miarę wzrostu generowanego przez klienta ruchu. TeleKontakt umożliwia pełniejszą kontrolę wydatków: wraz z rachunkiem klient otrzymuje informacje dotyczące ilości, czasu oraz kosztów wszystkich prowadzonych rozmów.

Zbiorcza oferta TeleKontakt ISDN jest adresowana do klientów korporacyjnych, którzy generując wysokie rachunki telefoniczne są zainteresowani obniżką kosztów połączeń międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowej, także lokalnych. Usługa ta jest dedykowana abonentom, którzy już posiadają bądź w najbliższym czasie planują zakup prywatnych centralek PABX. Łącze dostępowe TeleKontakt ISDN umożliwia jednoczesną realizację do 30 połączeń zgodnie z standardem ISDN (2 Mb/s), za pomocą własnej infrastruktury radiowej. Wszystkie rozmowy kierowane do sieci Crowley są przekazywane na centralkę PABX, a korzystanie z aparatów telefonicznych w biurze odbywa się bez żadnych zmian. Usługa jest zgodna ze europejskimi standardami sygnalizacji abonenckiej ISDN DSS1 (ISDN 30B+D).

Internetowa usługa TeleKontakt IP zapewnia redukcję kosztów prowadzenia rozmów telefonicznych (do 40 proc. w przypadku połączeń międzynarodowych oraz do 20 proc. w połączeniach do sieci komórkowej), przez zastosowanie alternatywnej technologii przekazu pakietowego VoIP. Rozpoznane w tej usłudze połączenia głosowe są automatycznie kierowane przez centralkę abonencką do bramki głosowej, gdzie przetworzony na pakiety sygnał jest przesyłany do odbiorcy przez sieć IP. W firmach wielooddziałowych, które decydują się na korzystanie z usługi Telekontakt IP w każdej ze swych lokalizacji, usługa pozwala na bezpłatną komunikację telefoniczną między oddziałami.