Oszczędnościowe usługi Crowley’a

Usługi głosowe TeleKontakt, TeleKontakt ISDN oraz TeleKontakt IP wprowadzane przez Crowley Data Poland, umożliwiające realizację tańszych połączeń telefonicznych, nie wymagają dodatkowego wyposażenia ani zmiany sposobu korzystania z aparatów telefonicznych.

Zdaniem operatora, nowe rozwiązania pozwalają na redukcję kosztów prowadzenia rozmów telefonicznych nawet do 40 proc, przy czym jakość głosu pozostaje taka sama jak w tradycyjnych sieciach stacjonarnych.

TeleKontakt jest automatyczną usługą telefoniczną, upraszczającą wykonywanie połączeń wychodzących międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowej przez prefiks operatora międzystrefowego. Korzystając z usługi, rozmowy są automatycznie przekierowywane przez urządzenia abonenckie do sieci telefonicznej operatora. W ramach usługi oferowane są także dwa systemy rabatowe, umożliwiające uzyskanie korzystnych upustów w miarę wzrostu generowanego przez klienta ruchu. TeleKontakt umożliwia pełniejszą kontrolę wydatków: wraz z rachunkiem klient otrzymuje informacje dotyczące ilości, czasu oraz kosztów wszystkich prowadzonych rozmów.

Zobacz również:

Zbiorcza oferta TeleKontakt ISDN jest adresowana do klientów korporacyjnych, którzy generując wysokie rachunki telefoniczne są zainteresowani obniżką kosztów połączeń międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowej, także lokalnych. Usługa ta jest dedykowana abonentom, którzy już posiadają bądź w najbliższym czasie planują zakup prywatnych centralek PABX. Łącze dostępowe TeleKontakt ISDN umożliwia jednoczesną realizację do 30 połączeń zgodnie z standardem ISDN (2 Mb/s), za pomocą własnej infrastruktury radiowej. Wszystkie rozmowy kierowane do sieci Crowley są przekazywane na centralkę PABX, a korzystanie z aparatów telefonicznych w biurze odbywa się bez żadnych zmian. Usługa jest zgodna ze europejskimi standardami sygnalizacji abonenckiej ISDN DSS1 (ISDN 30B+D).

Internetowa usługa TeleKontakt IP zapewnia redukcję kosztów prowadzenia rozmów telefonicznych (do 40 proc. w przypadku połączeń międzynarodowych oraz do 20 proc. w połączeniach do sieci komórkowej), przez zastosowanie alternatywnej technologii przekazu pakietowego VoIP. Rozpoznane w tej usłudze połączenia głosowe są automatycznie kierowane przez centralkę abonencką do bramki głosowej, gdzie przetworzony na pakiety sygnał jest przesyłany do odbiorcy przez sieć IP. W firmach wielooddziałowych, które decydują się na korzystanie z usługi Telekontakt IP w każdej ze swych lokalizacji, usługa pozwala na bezpłatną komunikację telefoniczną między oddziałami.