Oświaty kaganiec

"Chcemy udostępnić nauczycielom zasoby merytorycznie sprawdzone, umieszczać tam scenariusze internetowych lekcji" - deklaruje Jarosław Szulski. Od stycznia 2001 r. portal zanotował 1,5 mln odsłon. Takie internetowe lekcje oferuje bezpłatnie na swoich stronach wydawnictwo Mrozak. Witrynę odwiedza dziennie ok. 30 osób.

Istotną przeszkodą w wykorzystywaniu Internetu podczas lekcji jest, oprócz braku komputerów i złej jakości połączeń, również nieprzygotowanie nauczycieli. "Po otrzymaniu pracowni praktycznie są pozostawieni sami sobie. Mają narzędzie, którego nie potrafią efektywnie wykorzystać" - uważa Jacek Gajewski.

Szkoły zachęcane są do aktywnego korzystania z Internetu poprzez organizowanie różnych konkursów. W konkursie dla uczniów, ogłoszonym przez TP SA, wzięło udział 700 szkół. Nagrodą jest pięć komputerów. Interklasa będzie przyznawać Znak Jakości szkołom, które w pełni wykorzystują możliwości stwarzane przez Sieć. Prezydent RP ogłosił konkurs Euroszkoła w Internecie, w którym za stworzenie witryny internetowej można wygrać kurs językowy lub komputer.

Szkoły coraz aktywniej uczestniczą w różnych programach międzynarodowych, np. NASA K12, I*EARN, European School Project, Schoolnet. Ważną rolę w propagowaniu tego typu działań odgrywa program "Internet dla szkół", który powstał w 1994 r. dzięki inicjatywie naukowców z Wydziału Fizyki UW. Obecnie działa 19 węzłów regionalnych IdS,do których podłączonych jest 250 szkół z ponad 100 miejscowości.

Najważniejszą społeczną inicjatywą propagującą Internet w polskiej oświacie jest program Interklasa, który powstał z inicjatywy poseł Grażyny Staniszewskiej, przewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Program jest popierany przez MEN, liczne organizacje pozarządowe i firmy prywatne. Osoby skupione wokół Interklasy stanowią lobby proedukacyjne, które przyczyniło się m.in. do wprowadzenia w Polsce programu Intela. Obecnie tworzone są Lokalne Akademie Informatyczne, które będą prowadziły zajęcia dla młodzieży i bezrobotnych dorosłych w najuboższych rejonach Polski. Do końca roku takich ośrodków ma powstać 300.

Wszelkie ruchy społeczne skupione wokół internetyzacji polskich szkół mają na celu przede wszystkim zachęcenie uczniów i nauczycieli do korzystania z Internetu. "Dopiero w ub.r. zrozumiano, że Internet jest nie tylko częścią przedmiotu pod nazwą informatyka, ale może być narzędziem pomagającym wszystkim nauczycielom" - mówi Jacek Gajewski.