Oświadczenie HP w sprawie IACS

Hewlett-Packard Polska wystosowała oświadczenie w sprawie zarzutów strony rządowej dotyczących budowy Zintegrowanego Systemem Zarządzania i Kontroli (IACS). Według kierownictwa HP prace przebiegają zgodnie z zawartym w umowie harmonogramem i zbliżają się już do półmetka.

Na wczorajszej konferencji, rzecznik rządu Michał Tober oświadczył, że prokuratura przeprowadzi szczegółowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w procesie budowy Zintegrowanego Systemem Zarządzania i Kontroli (IACS). Ma ono wykazać, czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która nadzoruje powstawanie systemu zarządzającego unijnymi dopłatami dla polskiego rolnictwa, popełniła błędy przy jego tworzeniu lub finansowaniu. Zdaniem przedstawicieli rządu stwierdzone nieprawidłowości i opóźnienia w tworzeniu systemu IACS mają bezpośredni wpływ na wynik rozmów integracyjnych z Unią Europejską. IACS powinien być gotowy na rok przed planowanym wstąpieniem Polski w struktury Unii, czyli do końca 2002 r. Jeśli sytuacja wokół systemu nie unormuje się, a prace nad jego budową opóźnią się, wówczas Polska może stracić część unijnych dopłat dla rolników wynoszących od kilkuset tysięcy do kilku miliardów euro rocznie.

Rada Ministrów dała tydzień prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podjęcie decyzji, jak wyglądać będzie przyszłość systemu IACS. Andrzej Śmietanko, prezes Agencji musi zadecydować, czy umowa z głównym wykonawcą systemu, czyli Hewlett-Packard będzie kontynuowana czy zerwana, a co za tym idzie wybrany zostanie nowy wykonawca IACS.

"Zakres prac związanych z uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli reguluje umowa z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, podpisana 28 czerwca 2001 r. Kontrakt ten został zawarty w wyniku przetargu, przeprowadzonego zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Środki przeznaczone na budowę systemu w ramach ww. umowy pochodzą wyłącznie z budżetu państwa. Prace przebiegają zgodnie z zawartym w umowie harmonogramem i zbliżają się do półmetka" - twierdzą przedstawiciele HP, głównego wykonawcy systemu.

Kierownictwo Hewlett-Packard stwierdza, że firmie nie są znane żadne nieprawidłowości. "Pojawiające się problemy w trakcie negocjacji Polska - Unia Europejska nie mogą być usprawiedliwieniem dla prób przerzucenia odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenia na barki naszej firmy. Upublicznianie niesprawdzonych informacji i prezentowanie naszej firmy w tak negatywnym świetle jest szkodliwe dla wizerunku Hewlett-Packard Polska i nie znajduje podstaw w faktach", głosi komunikat spółki.

Zdaniem przedstawicieli polskiego oddziału Hewlett-Packard, "do czasu zakończenia toczących się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postępowań wyjaśniających, formułowanie wniosków podobnych do zawartych w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu jest bezzasadne". Hewlett-Packard podkreśla też, że współpracuje od dłuższego czasu z organami kontrolnymi państwa (NIK, UOP) i udziela im wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia ewentualnych zastrzeżeń do prac nad IACS.