Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ostrożnie z PGP

E-maile zaszyfrowane z pomocą programu PGP mogą być łatwo odczytane przez niepowołanych użytkowników, ostrzegają eksperci z Columbia University.

Haker musi wykorzystać do tego celu prostą sztuczkę, polegającą na przechwyceniu takiego maila zanim dotrze on do adresata (np. za pomocą programu typu sniffer), powtórnym zakodowaniu jej z wykorzystaniem własnego klucza prywatnego i dopiero w takiej postaci wysłaniu do adresata. Osoba, do której mail był zaadresowany oczywiście nie będzie mogła zdekodować takiego maila. W większości przypadków adresat odsyła więc wiadomość do nadawcy z prośbą o powtórne jej przesłanie. Duża część użytkowników nie usuwa zaś oryginalnego tekstu wiadomości z odpowiedzi na maila.

Po ponownym przejęciu e-maila haker może odczytać zaszyfrowaną wiadomość. Naukowcy z Columbia University nie podają oczywiście (ze względów bezpieczeństwa) dokładnej recepty na odczytanie przechwyconych e-mail. Aby uniknąć ryzyka dostania się informacji w niepowołane ręce, zalecają usuwanie oryginalnej treści wiadomości z odpowiedzi bądź kompresowanie zaszyfrowanych za pomocą PGP e-maili.