Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ostrożni optymiści - wzrost rynku reklamy online od 20 do 40%

Nasi czytelnicy są raczej ostrożni w prognozowanuu wzrostu rynku reklamy internetowej w Polsce. Najwięcej z nich uważa, że wzrost w stosunku do ubiegłego roku wyniesie od 20 do 30%.

Prawie 29% czytelników serwisu Internet Stanadrd uważa, że wzrost wyniesie 0d 20 do 30%. Niewiele mniej z nich jest zdania, że wzrost będzie w przedziale 30 - 40%. Najmniej było radykalnych opinii. Tylko 11% uczestników sondy uznało, że wzrost będzie mniejszy niż 20% i tyle samo uznało, że będzie zbliżony do tegorocznego, czyli wyniesie 50%.

Ostrożni optymiści - wzrost rynku reklamy online od 20 do 40%

Generalnie można powiedzieć, że uczestnicy naszej sondy spodziewają się dobrego roku. 56% z nich przewidziało wzrost co najmniej trzydziestoprocentowy.

W sądzie oddano 94 głosy.