Ostrożni optymiści - wzrost rynku reklamy online od 20 do 40%

Nasi czytelnicy są raczej ostrożni w prognozowanuu wzrostu rynku reklamy internetowej w Polsce. Najwięcej z nich uważa, że wzrost w stosunku do ubiegłego roku wyniesie od 20 do 30%.

Prawie 29% czytelników serwisu Internet Stanadrd uważa, że wzrost wyniesie 0d 20 do 30%. Niewiele mniej z nich jest zdania, że wzrost będzie w przedziale 30 - 40%. Najmniej było radykalnych opinii. Tylko 11% uczestników sondy uznało, że wzrost będzie mniejszy niż 20% i tyle samo uznało, że będzie zbliżony do tegorocznego, czyli wyniesie 50%.

Ostrożni optymiści - wzrost rynku reklamy online od 20 do 40%

Generalnie można powiedzieć, że uczestnicy naszej sondy spodziewają się dobrego roku. 56% z nich przewidziało wzrost co najmniej trzydziestoprocentowy.

W sądzie oddano 94 głosy.