Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ostatnia decyzja prezesa Rzepki

Dominujący polski operator zaimplementuje u siebie system zarządzania relacjami z klientem klasy CRM. Jego wdrożeniem zajmie się spółka Sofrecom we współpracy z Prokomem i PricewaterhouseCoopers Consulting.

Telekomunikacja Polska SA podjęła wczoraj decyzję o wyborze podmiotu, który wdroży u niej system do zarządzania kontaktami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management). Została nim spółka zależna France Telecom – Sofrecom, która we współpracy z Prokom SA i PricewaterhouseCoopers Consulting zaimplementuje w TP SA system budowany w oparciu o nową aplikację PeopleSoft 8 CRM.

24 października TP SA podpisała list intencyjny z Sofrecom Polska Sp z o.o., reprezentującym konsorcjum utworzone przez firmy Sofrecom, Prokom oraz PricewaterhouseCoopers Consulting. W komunikacie Telekomunikacji Polskiej SA poinformowano, że list intencyjny dotyczy „wstępnej współpracy oraz prowadzenia wyłącznych negocjacji w celu zawarcia umowy na pilotażowe wdrożenie w TP SA Systemu Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM)”.

Do końca przyszłego tygodnia TP SA uzgodni z konsorcjum strategię wdrożenia systemu. Strony uzgodniły, że wynegocjują umowę w ciągu miesiąca od dnia podpisania listu intencyjnego.

W przetargu na wdrożenie systemu CRM w TP SA, który został ogłoszony kilka miesięcy temu, swój udział zgłosiły oprócz Sofrecomu następujące konsorcja: Alcatel, Cap Gemini wraz z ComputerLandem, ComArch oraz Hewlett-Packard. Wartość kontraktu na wdrożenie systemu CRM szacuje się na około 100 mln złotych.