Ostateczny upadek Elektrimu

Zarząd Elektrimu złożył dziś w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy Upadłościowo-Układowy wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Decyzja o złożeniu wniosku zapadła na porannym posiedzeniu zarządu spółki.

Powodem złożenia wniosku było wypowiedzenie przez obligatariuszy zawartej w lipcu br. umowy restrukturyzacyjnej Elektrimu. Wczoraj Elliott Associates L.P. i Merrill Lynch International wypowiedziały część obowiązków o których mówiła umowa w sprawie restrukturyzacji obligacji Elektrimu. Oznacza to, że firmy te mogłyby wystąpić o upadłość holdingu. Decyzja wierzycieli oznaczała również, że mogliby oni wykonać decyzję angielskiego sądu o zajęciu majątku Elektrimu. Ponieważ Elektrim ma poza nimi także innych wierzycieli, zarząd nie widząc szans na uratowanie spółki wcześniej wystąpił z wnioskiem upadłościowym. Wniosek o upadłość można wycofać w przypadku, gdyby strony doszły do porozumienia.

Od rana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych krążyła plotka o wniosku zarządu Elektrimu. W związku z tym akcje spółki gwałtownie dziś taniały. Kiedy o 14.58 akcje Elektrimu spadły o ponad 28 proc. I kosztowały 1,41 zł, GPW zawiesiła ich notowania.