Oracle zarządza energią elektryczną w KGHM

Wrocławski partner Oracle, Winuel, realizuje dla KGHM Centralny System Bilansowania i Rozliczeń Energii Elektrycznej. Do końca czerwca br. zakończyło się przygotowanie infrastruktury i baz danych, do końca roku spodziewane jest zamknięcie całego wdrożenia.

Stosowna umowa została podpisana w kwietniu br. Na realizację systemu składa się przygotowanie infrastruktury, budowa i integracja oprogramowania oraz koordynacja prac związanych z integracją systemu CSBiR z systemami operatora centralnego (PSE SA) oraz Giełdy Energii. W czerwcu br. WINUEL zakończył przygotowanie infrastruktury i baz danych. Obecnie realizuje dalsze etapy umowy. Zakończenie realizacji systemu planowane jest na 30 grudnia br.

KGHM wydaje rocznie ok. 100 mln USD na zakup 2,5 mln MWh. W celu zmniejszenia kosztów zakupu i poczynienia oszczędności w zużyciu energii, miedziowa spółka zdecydowała się uczestniczyć w rynku bilansującym energii elektrycznej. KGHM chce korzystać z możliwości kupowania energii od dowolnego dostawcy za pośrednictwem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, centralnego dystrybutora sieci przemysłowej. KGHM będzie kupował na różnych rynkach (bilansowym, kontraktowym oraz giełdzie energii). System pozwoli na planowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię i moc oraz zarządzanie jej zużyciem we wszystkich oddziałach KGHM.

CSBiR obejmuje serwer akwizycji danych, serwer bazy danych oraz stacje robocze użytkowników. Dane pomiarowe pozyskiwane są z poszczególnych oddziałów za pośrednictwem serwera akwizycji danych. Realizacja łączności podstawowej odbywa się poprzez korporacyjną sieć komputerową na bazie protokołu TCP/IP. CSBiR oparty jest na relacyjnej bazie danych Oracle. Dodatkowym narzędziem jest pakiet Oracle Parallel Server do zarządzania bazą danych na serwerach pracujących w klastrze. Narzędzia zapewniają także dublowanie i synchronizowanie zapisów w dwóch niezależnych bazach danych na wypadek awarii elementu serwera.