Oracle w PZU SA

PZU SA wybrała dla systemu obsługi gospodarki własnej zestaw modułów z pakietu Oracle E-Business.

System Gospodarki Własnej Oracle wdrożony zostanie w centrali PZU S.A. System jest oparty na module Oracle Financials wchodzącym w skład zestawu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem Oracle E-Business Suite. W skład wdrażanego modułu wchodzą m.in. Księga Główna, Środki Trwałe, Zobowiązania, Należności, oraz system analityczny Oracle Financial Analyzer. W następnej kolejności, system obejmie wszystkie oddziały PZU SA, a ponadto zostanie uzupełniony o moduły analityczne.

Oprócz PZU S.A. z oprogramowania Oracle w sektorze finansowym korzystają m.in. PKO BP, Kredyt Bank, Bank Zachodni – WBK, PEKAO S.A., ING Barings, Bankowy Fundusz Leasingowy, TU Samopomoc, PZU Życie i GPW.