Oracle w NOM-ie

Niezależny Operator Międzystrefowy zakończył wdrożenie Oracle E-Business Suite.

Niezależny Operator Międzystrefowy (NOM), wkrótce po rozpoczęciu działalności gospodarczej postanowił wdrożyć system ERP do wspomagania działalności operacyjnej. W drodze przetargu wybrano zestaw modułów wchodzących w skład zintegrowanego systemu Oracle E-Business Suite, którego wdrożenie poprowadziło KPMG - partner Oracle Polska. Projekt zakończył się pod koniec lipca 2001 r. Najważniejsze moduły systemu finansowego były gotowe do pracy w trzy miesiące od rozpoczęcia projektu w połowie listopada 2000 roku.

Pierwszy etap wdrożenia obejmował zakres podstawowy Oracle Financials, czyli Księgę Główną, Zobowiązania i Zarządzanie Środkami Pieniężnymi. Etap drugi - Środki Trwałe i Analizator Finansowy. Na koniec uruchomiono moduł Należności - jego instalacja została zakończona pod koniec lipca 2001 r.