Oracle vs Akademia

Altkom Akademia przyznała się do naruszenia umowy licencyjnej Oracle i zobowiązała się do zadośćuczynienia finansowego w związku z prowadzeniem nielegalnych szkoleń. Firmy wydały w tej sprawie wspólny komunikat.

Spór pomiędzy i firmą rozpoczął się kilka lat temu. Akademia uruchomiła szeroki tematycznie program szkoleń w zakresie produktów Oracle uznając, że do tej działalności uprawnia firmę posiadany niegdyś certyfikat "Certified Solution Partner". W rzeczywistości posiadane przez Akademię licencje developerskie uprawniały firmę jedynie do tworzenia własnych aplikacji opartych na technologii Oracle i ewentualnego szkolenia użytkowników z zakresu obsługi tychże aplikacji. W ostatnich dniach nastąpił radykalny zwrot w sporze pomiędzy stronami: Altkom Akademia przyznała się do popełnionego błędu w interpretacji umowy licencyjnej Oracle i wystosowała w tej kwestii komunikat, podpisany przez obie strony.

Altkom Akademia przyznaje w nim, że popełniła błąd w interpretacji umowy licencyjnej Oracle. Ponadto zobowiązuje się do przekazania 100 tys. zł na rzecz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, co satysfakcjonuje Oracle Polska. W związku z tym Oracle wystąpi o umorzenie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę.

Jak stwierdza ponadto w komunikacie Oracle, proceder nadużyć licencyjnych i piractwa komputerowego w Polsce występuje na niewielką skalę w przypadku oprogramowania Oracle. Najczęściej przekraczana jest dozwolona umową licencyjną liczby użytkowników końcowych.