Oracle Polska – 80-proc. wzrost obrotów

Obroty Oracle Polska w III kw. roku finansowego 2002 wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem o 80% do 93 mln zł. Cała korporacja zarobiła netto 508 mln USD przy 2,2 mld USD przychodów.

Obroty polskiego oddziału Oracle wzrosły w III kw. roku finansowego 2002 do 93 mln zł, czyli o 79% w porównaniu z wynikiem sprzed roku. Wzrost obrotów po zakończonych trzech kwartałach wynosi 30%. Pod względem wielkości obrotów Oracle Polska znalazł się w pierwszej dziesiątce wgronie 140 oddziałów narodowych Oracle. Najwyższy wzrost sprzedaży miał miejsce w segmencie licencji na oprogramowanie (87%). 41% obrotów wygenerowała sprzedaż rozwiązań Oracle w sektorze telekomunikacyjnym, a 42% – finansowym. W zakończonym 28 lutego br. kwartale Oracle Polska podpisał m.in. umowy z TP SA, PKO BP, NBP, CIECH, PSE oraz PZU SA.

Swoje wyniki ogłosiła też cała korporacja. W III kw. Oracle wypracował 2,2 mld USD przychodów i zysk netto w wysokości 508 mln USD. Sprzedaż nowych licencji spadła o 30%, a przychody z usług zmalały o 7%.