Oracle E-Business Suite w przemyśle ciężkim

Firma Dressta, zajmująca się sprzedażą produkcji Huty Stalowa Wola, wdrożyła zestaw aplikacji finansowych z pakietu Oracle E-Business Suite.

Wdrożenie przeprowadzone zostało przez KPMG i obejmuje system dla 30 użytkowników. W ramach umowy zainstalowano podstawowe moduły Oracle Financials, do których należą: Księga Główna, Zobowiązania, Należności oraz Środki Trwałe. Trwa konwersja i przeniesienie kluczowych danych do centralnej bazy środków trwałych przedsiębiorstwa, które zakończy się w połowie kwietnia b.r.

W następnym etapie projektu zostanie wdrożony Analizator Finansowy Oracle (OFA) - oprogramowanie do prowadzenia księgowości zarządczej i budżetowania, które umożliwia również kontrolowanie i prognozowanie kondycji finansowej firmy, a w ostatnim – hurtownia danych.