Optimus zwalnia grupowo

Optimus zmniejszy o 10% zatrudnienie – spółka tłumaczy to koniecznością dalszej restrukturyzacji kosztów. Ponadto rada nadzorcza przyjęła rezygnacje wiceprezesów Tomasza Chlebowskiego oraz Pawła Malaka.

Zarząd Optimusa przesłał już do Rejonowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu zawiadomienie o podjęciu decyzji zwolnienia ponad 10% zatrudnionych w Spółce. Według komunikatu spółki, zmniejszenie zatrudnienia jest podyktowane koniecznością dalszej restrukturyzacji kosztowej.

Rada nadzorcza spółki przyjęła ponadto rezygnacje Tomasza Chlebowskiego i Pawła Malaka z funkcji wiceprezesów zarządu SA. Rada powierzyła jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu Barbarze Staszczyk, która jest również dyrektorem finansowy spółki.

W skład zarządu Optimus SA został powołany także Zbigniew Mazur, uprzednio pełniący kierownicze funkcje w m.in. Optimus IC, PAGI czy Kredyt Banku.