Optimus z DM data

Nowosądecka spółka podpisała list intencyjny o współpracy z duńskim dostawcą usług informatycznych.

Obie firmy utworzą spółkę, zajmującą się outsourcingiem usług IT na polskim rynku. Dla Optimusa jest to krok w strategii odchodzenia od produkcji sprzętu komputerowego i rozwijania bardziej rentownych usług informatycznych.

DMdata należy do grupy Maersk Data, na którą składa się 10 firm informatycznych. Dzięki współpracy z nimi DMdata może świadczyć cała gamę usług informatycznych takich jak integracja, wdrażania systemów wspomagających zarządzanie i konsulting.

Maersk Data działa w siedmiu krajach na całym świecie m.in. Danii, Japonii, USA. Drugim właścicielem DMdata jest bank Den Danske Bank. MDdata zatrudnia 300 osób. W 2000 r. spółka uzyskała 114 mln USD przychodu. Firma świadczy usługi dla duńskich korporacji (m.in. BG Bank, Realkredit Danmark, koncern tytoniowy C.W. Obel, TDC Tele Danmark) i instytucji rządowych.

DMdata jest zaangażowana wraz z Telią w program budowy narodowej duńskiej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu. W marcu br. DMdata założyła wraz z firmą KMD serwis internetowy e-Books, w którym będą archiwizowane w formie elektronicznej dokumenty firm i instytucji publicznych.