Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Optimus wysłał komputery na Ukrainę

Po otrzymaniu gwarancji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych Optimus dostarczył pierwszą partię 686 zestawów komputerowych do Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy.

To początek wartej 12 mln USD umowy podpisanej 1 czerwca br. Sprzęt zostanie rozdysponowany pośród wszystkich oddziałów urzędów skarbowych Ukrainy. Pozostały sprzęt ma dotrzeć na Ukrainę do końca br.

Optimus czekał dotychczas na uzyskanie polisy ubezpieczającej kredyt towarowy udzielony ukraińskiemu kontrahentowi. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, działający w ramach Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, podjął taką decyzję 20 lipca br. Według zapowiedzi prezesa Optimusa Jarosława Krawczyka realizacja kontraktu zapewni około 20% założonej na rok 2001 wielkości sprzedaży Optimusa.