Optimus w dół i w dół

12,8 mln zł straty netto w I kw. br. zanotował Optimus. Wyniki nowosądeckiej spółki są znacznie gorsze od zeszłorocznych.

Wartość sprzedaży Optimusa w I kw. 2001 r. wyniosła 145,5 mln zł i była o 9% niższa niż w I kw. 2000 r., oraz o 36% niższa niż w IV kw. 2000 r. Działalność operacyjna przyniosła straty w wysokości 11,9 mln zł. Ponadto Optimus poniósł straty na działalności finansowej w wysokości 600 tys. zł. Straty te byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie korzystne dla Optimusa różnice kursowe, który przyniosły firmie dodatkowo 1,7 mln zł.

Słabe wyniki Optimusa na początku bieżącego roku stanowią kontrast w porównaniu do, stosunkowo udanego, poprzedniego okresu rozliczeniowego 1.10 - 31.12 2001 r., kiedy to przychód Optimusa wyniósł 227 mln zł a zysk netto 11,4 mln zł.

Zarząd spółki tłumaczy pogorszenie wyników osłabieniem popytu na komputery w sektorze klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw. W związku z umacnianiem się zachodnich koncernów na polskim rynku PC, konkurencja zaostrzyła się i spadły marże a wraz z nimi zyski dystrybutorów i producentów.

Optimus chce poprawić swoje wyniki m.in. dzięki udziałowi w konsolidacji rynku komputerów osobistych i rozwijaniu bardziej rentownej aktywności (integracja systemowa, serwis). Firma podpisała list intencyjny w sprawie współpracy z Compaqiem.

Do strat Optimusa przyczynił się ujemny wynik jego spółek internetowych : portalu Onet i sklepu eMarket a także inwestycje w nowe przedsięwzięcie: platformą transakcyjną Xtrade.