Optimus spłacił Multico

Giełdowa spółka Optimus pożyczyła pieniądze od założycieli, aby spłacić pożyczkę, którą półtora roku temu zaciągnęła w firmie Multico należącej do Zbigniewa Jakubasa.

Optimus zaciągnął pożyczkę w wysokości czterech milionów złotych od głównych akcjonariuszy firmy - Michała Kicińskiego, Adama Kicińskiego, Piotra Nielubowicza i Marcina Iwińskiego. Oprocentowanie pożyczki zostało oparte o trzymiesięczny WIBOR i odsetki roczne w wysokości 3,5 procenta.

Według umowy dług musi zostać zwrócony najpóźniej do końca bieżącego roku, ale jeśli firmie się uda to może zrobić to wcześniej. Pieniądze z pożyczki zostały wykorzystane do spłacenia innej pożyczki, którą pod koniec 2009 roku udzieliło Optimusowi Multico należące do Zbigniewa Jakubasa.

Całkowita wartość należności wobec Jakubasa wynosiła 9 milionów złotych, jednak Optimus zdążył wcześniej uregulować 5 mln. Obecnie nie licząc kredytu bankowego Optimus nie ma już żadnych zobowiązań u osób nie będących akcjonariuszami spółki.

"Zarząd otrzymał od wszystkich akcjonariuszy będących stronami pożyczki zapewnienie, iż nie będą oni dążyć do podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwał zmierzających do konwersji tych wierzytelności na kapitał zakładowy spółki w zamian za prawa do jej akcji" - napisał Optimus w oficjalnym komunikacie.