Optimus przejmuje Optimus Consulting

Nowosądecka firma odkupiła ponad 40% udziałów Optimus Consulting od Optimus Enterprise. Działalność doradcza spółki będzie kontynuowana w ramach Grupy Optimus.

Optimus SA przejęła od Optimus Enterprise SA 425 udziałów spółki Optimus Consulting. W wyniku transakcji Optimus stał się właścicielem 42,5% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Wartość transakcji, finansowanej ze środków własnych nowosądeckiej firmy, wyniosła 429 tys. zł. Działalność prowadzona przez Optimus Consulting, polegająca na świadczeniu usług doradczych, będzie kontynuowana w ramach Grupy Optimus. Jak informuje zarząd spółki przejęcie udziałów Optimus Consulting związane jest ze "strategią rozwijania wysokomarżowych obszarów działania w Grupie Optimus".

Optimus przejmie również pozostałe udziały Optimus Consulting pozostające w posiadaniu Optimus Enterprise.