Optimus na dwoje

Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału Optimusa Technologie poprzez emisję akcji i podział Optimusa. Giełda zawiesza notowania spółki.

Po informacji o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału OT, zgodnie z zapowiedzią giełda wstrzymała notowania Optimusa, do dnia poprzedzającego rozpoczęcie notowań spółek powstałych w wyniku podziału. Według komunikatu KPWiG, będzie to okres niedłuższy niż miesiąc. Według zapowiedzi przedstawicieli Optimusa, debiut nowopowstałych spółek nastąpi jednak szybciej, w perspektywie kilku dni od zarejestrowania podziału.

Optimus zmienia nazwę na Grupa Onet.pl, w jej skład wchodzą spółki Onet.pl i DRQ – producent oprogramowania. Do nowopowstałej spółki OT przeniesiona została natomiast działalność technologiczna Optimusa. Każdy akcjonariusz Optimusa otrzyma za jedną akcję Optimusa akcję serii C nowej spółki, zachowując też akcje grupy portalowej. Kapitał akcyjny Optimusa Technologie będzie dzielił się na 9,38 mln akcji, z czego 6,88 zostanie przydzielonych akcjonariuszom, a 2,5 mln (serii A i B) będzie w posiadaniu Grupy Onet.

Podział Optimusa nastąpił w związku z przejęciem firmy przez BRE Bank i Zbigniewa Jakubasa. 20% uprzywilejowanych akcji firmy odpowiadających 49,9 % głosów na WZA zbyli oni na rzecz holdingu ITI, który jednak interesował się tylko internetową częścią Optimusa – portalem Onet.pl. Dlatego też zdecydowano o podziale firmy na część internetową i technologiczną, który po akceptacji warunków podziału przez WZA spółki we wrześniu 2001 miał się dokonać 31 grudnia ub. roku. Ostatecznie termin przesunięto w związku z opóźnieniem rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału OT.