Optimus i Onet tracą solidarnie

Straty netto nowosądeckiej spółki wyniosły w 2000 r. 40,5 mln zł, natomiast należącego do niej portalu - 13,5 mln zł.

Według informacji jakie uzyskała "Gazeta Giełdy Parkiet", Onet poniósł w ubiegłym roku 13,6 mln zł straty netto. Przychody portalu w 2000 r. wyniosły tymczasem 57 mln zł. Przedstawiciele portalu nie chcieli potwierdzić tych liczb. Przyznali jednak, że zakończyli zeszły rok stratą.

Dla porównania przychody Wirtualnej Polski wyniosły w ubiegłym roku 12-15 mln zł, Interii - 8 mln zł a Areny - 1 mln zł, Poland.com - 1,5 mln zł, Hoga - 0,5 mln zł. Wszystkie portale zakończyły rok 2000 stratą netto.

Działalność portalu finansował nowosądecki Optimus, jako jego główny akcjonariusz (75% udziałów). Przyczyniło się to do jego złych wyników finansowych w 2000 r. - Optimus zanotował w ubiegłym roku 40,5 mln zł straty netto, przy 668 mln zł przychodów. Zyski Optimusa spadają systematycznie od 3 lat, ale w 1999 r. firma była jeszcze na plusie. Jej zysk netto wyniósł wtedy 458 tys. zł zysku netto, czyli o 98% mniej niż rok wcześniej. Wartość sprzedaży Optimusa w ubiegłym roku wzrosła o 2% w stosunku do roku 1999.

Sytuacja finansowa Optimusa jest przede wszystkim odbiciem sytuacji na rynku IT. W 2000 r. po raz kolejny z rzędu spadł udział Optimusa w rynku komputerów osobistych - tym razem o 10% w stosunku do roku 1999. Wobec obniżki marż i przy wzroście kosztów sprzedaży (o 5%), firma zanotowała na działalności operacyjnej stratę w wysokości 29 mln zł.

Do chwili opublikowania informacji nie udało się uzyskać od przedstawicieli Optimusa komentarza na temat wyników finansowych firmy, ani prognozy na bieżący rok.

Pierwszy kwartał br. nie wróży jednak poprawy wyników w przyszłości. Przychody spadły o 36% a firma zanotowała 12,8 mln zł straty. W poprzednim kwartale (IV 2000) odnotowała natomiast 11,4 mln zł zysku.