Optimus czeka na decyzję fiskusa

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu wstrzymał wykonanie decyzji dotyczącej należności podatkowych spółki za 2000 r. Nie wiadomo jednak czy Optimus może liczyć na umorzenie spornego długu sięgającego 35 mln zł.

Urząd wstrzymał wykonanie decyzji na wniosek Optimusa, który odpowiada za wszelkie zaległości podatkowe powstałe przed podziałem firmy. Określone przez fiskusa zobowiązania spółki za 2000 r. sięgają 16,6 mln zł. Decyzją urzędu, za pozorne transakcje importowo-eksportowe w latach 1998-2000, firma ma zapłacić łącznie 35 mln zł zaległego podatku. Optimus, który w dalszym ciągu podważa zasadność jego naliczenia, wystąpił niedawno z wnioskiem o umorzenie zobowiązań. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Optimus mógłby uruchomić rezerwę tej wysokości na finansowanie bieżącej działalności. Spółka odnotowałaby pierwszy od kilku kwartałów zysk netto.