Optimus Technologie na Xtrade

Grono klientów platformy B2B Xtrade powiększyło się o Optimus Technologie. Dotychczas Optimus występował na platformie jako sprzedawca, teraz spółki z grupy zaczynają także występować w charakterze klientów.

Optimus Technologie zakończył pierwszy etap wdrożenia systemu BuySite firmy CommerceOne. Aplikacja ta pozwoli zarządzać procesem zaopatrzenia i tworzenia zamówień na platformie handlu elektronicznego Xtrade.

Umowa Optimusa Technologie ze spółką Xtrade została zawarta 21 grudnia ub.r. Przedstawiciele Optimusa nie prognozują na tę chwilę poziomu oszczędności jaki spółka uzyska dzięki zakupom z wykorzystaniem platformy Xtrade. Aktywny udział na platformie Optimus uzależnia od tego, jak szybko i sprawnie nastąpi planowany podział nowosądeckiego podmiotu.

Dotychczas Optimus, będący większościowym udziałowcem (64,5% akcji) spółki Xtrade, dostarczał klientom platformy produkowane przez siebie komputery i sprzęt. Optimus planuje, że w przyszłości kolejne podmioty z Grupy Optimus SA będą korzystać z platformy Xtrade i realizować zakupy m.in. materiałów biurowych, eksploatacyjnych czy marketingowych.