Optimus Technologie – kolejne podwyższenie kapitału

Podwyższenie kapitału spółki nastąpi poprzez zarejestrowanie emisji 6,8 mln akcji, które obejmie Optimus SA. Docelowo akcje Optimus Technologie ma odkupić od nowosądeckiej spółki BRE Bank.

Zgodnie z zapowiedzią, zarząd Optimus SA złożył wniosek w krakowskim sądzie gospodarczym o podwyższenie z końcem tego roku kapitału spółki Optimus Technologie SA. Kapitał zostanie podniesiony poprzez zarejestrowanie emisji 6,8 mln akcji, które jak uprzednio, obejmie Optimus SA, w zamian za przeniesienie części majątku spółki na Optimus Technologie SA.

BRE bank, w umowie z 24 grudnia br., zobowiązał się do odkupienia od Optimusa akcji spółki Optimus Technologie. Transakcja może być zrealizowana przez podmiot wskazany przez BRE Bank, nie może być to jednak, firma konkurencyjna wobec OT. Po zakupie akcji OT, podmioty te nie będą mogły zbyć walorów nowosądeckiej spółki przez trzy miesiące.