Opóźniona fuzja

Przejęcie Softbanku przez Prokom nieco się opóźni. Spółki nie zdążyły bowiem podpisać do 30 września, jak zakładano wcześniej, umowy w sprawie zakupu przez Prokom 33% akcji od Aleksandra Lesza, prezesa i założyciela Softbanku.

Prace nad końcową wersją umowy jeszcze trwają. Zdaniem biura prasowego Prokomu, data 30 września nie była terminem obligatoryjnym i należy ją traktować raczej orientacyjnie.

W tym czasie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała Prokomowi zgodę na przekroczenie 33% głosów na WZA Softbanku.

Analitycy zgodnie twierdzą, że opóźnienie transakcji nie oznacza problemów z przejęciem Softbanku przez Prokom, a jego powodem są względy formalne.