Oponeo.pl S.A. sprzedała akcje za 32 mln zł

Zarząd Oponeo.pl S.A. złożył wczoraj wniosek o dopuszczenie akcji serii A i praw do akcji serii B do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W pierwszej ofercie publicznej spółka sprzedała 2,8 mln akcji inwestorom instytucjonalnym oraz 1,2 mln inwestorom indywidualnym po cenie emisyjnej wynoszącej 8 zł. Stopa redukcji wyniosła odpowiednio 63,3% i 75,9%.

Pieniądze ze sprzedaży akcji mają być przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego i na inwestycje.

Do końca I kwartału 2008 r. spółka zamierza wybudować w Bydgoszczy centrum logistyczne i nową siedzibę z serwerownią (ok. 5 mln zł) oraz stworzyć system zarządzania treścią w serwisach internetowych (ok. 3,5 mln zł). W połowie 2008 r. ma być też gotowy serwis społecznościowy poświęcony tuningowi (ok. 2 mln zł) oraz call center (ok. 2,5 mln zł). Pozostałe środki (ok. 19 mln zł) zasilą kapitał obrotowy spółki.

Według szacunków zarządu, udział Oponeo w polskim rynku sprzedaży detalicznej opon przez internet wynosi obecnie ok. 65%. W III kwartale br. spółka planuje uruchomienie sprzedaży felg i opon w Niemczech, Czechach i Słowacji, a w przyszłym roku - także w innych krajach europejskich.

W 2006 r. przychody Oponeo wyniosły 29,8 mln zł, a zysk netto 1,02 mln zł. W prospekcie emisyjnym spółka opublikowała prognozę wyników, zgodnie z którą przychody mają wynieść 45 mln zł w bieżącym i 90 mln zł w przyszłym roku, a wyniki netto - odpowiednio 3,02 i 6,04 mln zł.

W swoich szacunkach Oponeo bierze pod uwagę prognozowany przez Gemiusa wzrost udziału internetowej sprzedaży w handlu detalicznym z 1% w 2006 r. do 4% w 2010 r. oraz przewidywany przez firmę Continental wzrost sprzedaży opon o 5-7% w 2007 r. i o 5% w 2008 r.

Akcje serii B sprzedane nowym inwestorom stanowią 36,8% kapitału spółki. Pozostałe akcje Oponeo.pl S.A. posiadają: prezes zarządu Dariusz Topolewski (26,9%), członek zarządu Arkadiusz Kocemba (6,3%), przewodniczący rady nadzorczej Ryszard Zawieruszyński (26,6%) oraz członek rady nadzorczej Maciej Świtalski (3,4%).