Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Operatorzy coraz lepiej

IDC przewiduje, że rozwój usług głosowych i przesyłu informacji zwiększy penetrację telefonii komórkowej w Europie Środkowej i Wschodniej do 68% w 2006 roku.

Rynek usług mobilnych jest w Europie Centralnej i Wschodniej w fazie szybkiego wzrostu. Pod koniec 2001 r. w 15 państwach omawianego regionu było ponad 37 milionów subskrybentów usług mobilnych, co dawało 29-proc. penetrację. W ubiegłym roku przychody z usług mobilnych wyniosły 8,1 mld USD. Zdaniem analityków IDC, liczby te wzrosną dzięki nowym odbiorcom usług głosowych i sms-ów.

W poszczególnych państwach centralnej i wschodniej Europy sytuacja dostawców tego typu usług znacznie się różni. Największe dotychczas rynki stabilizują się i rozwijają wolniej. W Czechach i w Słowenii w 2001 r. penetracja telefonii komórkowej wynosiła 65%, obecnie operatorzy koncentrują się na zatrzymaniu dotychczasowych klientów. Natomiast w krajach takich jak Bułgaria czy Rumunia, z 16-proc. penetracją, następuje szybki wzrost popularności usług mobilnych, operatorzy zaś starają się pozyskać jak najwięcej nowych użytkowników.

"Poziom rozwoju rynków telefonii komórkowej w poszczególnych państwach Europy Środkowej i Wschodniej jest różny, ale z pewnością podążają one tą samą drogą" - powiedział John Gole z IDC. "Tylko kilka rządów państw z regionu wydało licencje na telefonię komórkową trzeciej generacji (UMTS) i wiadomo już, że nie pojawi się ona w najbliższych latach. Na szczęście operatorzy nie wydali wielkich sum na licencje UMTS i ich działalności nie obciążają teraz gigantyczne długi. Operatorzy starają się za to zaspokoić rosnący popyt na usługi mobilne, zwłaszcza GPRS" - dodał John Gole.