Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Operator z Szepietowa w odwrocie

Szeptel, któremu bank Pekao SA wypowiedział umowę kredytową, przeżywa kłopoty finansowe. Zarząd spółki zapowiada rezygnację z ekspansji i wyprzedaż aktywów. Podstawą działalności spółki ma być jedynie rentowna, lokalna sieć stacjonarna w Szepietowie.

Dotychczasowa strategia inwestycyjna Szeptela, zakładająca budowę ogólnopolskiej sieci światłowodowej, nie powiodła się. Dlatego zarząd spółki myśli o skupieniu się na rozwoju sieci w Szepietowie, przeznaczając na ten cel zyski generowane przez miejscową sieć stacjonarną.

Obecnie spółka ma w Szepietowie prawie 21 tys. abonentów. To od nich pochodzi trzy czwarte przychodów firmy, wynoszących 1,7 mln zł miesięcznie. Mimo iż majątek spółki jest szacowany na 130 mln zł, a jej zadłużenie wynosi 36 mln, bank Pekao wypowiedział spółce kredyt i zażądał spłaty 14 mln zł.

Zarząd Szeptela prowadzi jeszcze z bankiem negocjacje, ale jednocześnie usiłuje sprzedać udziały w niedochodowej dotychczas, radiowej stacjonarnej sieci lokalnej w Białymstoku. Spółka liczy, że otrzyma z jej sprzedaży 5 mln zł, co oznaczałoby całkowity zwrot poniesionych kosztów. Spółka z Szepietowa nie ma pieniędzy na kontynuowanie tej ani też innych inwestycji. Poza tym główni udziałowcy Szeptela - BRE Bank i Bank Gospodarki Żywnościowej -zapowiedzieli, że nie dekapitalizują spółki. Dlatego też Szeptel będzie chciał wydzierżawić lub sprzedać wszystkie z wybudowanych dotychczas przez siebie części ogólnopolskiej sieci szkieletowej.